CBBS nieuwe FOSAG Partner

14/10/2009 16:40

FOSAG Belangenbehartiging en Dienstverlening B.V.

CBBS Salarisservice BV is FOSAG-Partner geworden. "Dit is het rechtstreekse gevolg van de groeiende vraag van leden naar advies en ondersteuning op het gebied van salarisverwerking", aldus FOSAG-directeur Kruiderink.

"Door de huidige economie kijken de ondernemers opnieuw naar hun kostenplaatje en wegen opnieuw af of deze administratie, inclusief eventuele loonaangifte naar de Belastingdienst en de ziekmeldingen naar de Arbodienst, in huis of buiten de deur moet worden verricht", licht hij toe. CBBS directeur Ton van den Berge vult aan: "Daarnaast spelen er fusies en overnames, die gevolgen hebben voor de salarisadministratie en de loonkosten. CBBS wordt regelmatig ingeschakeld om de consequenties voor het personeel in kaart te brengen en mogelijke problemen op te lossen".

CBBS zal zich door het partnership tevens presenteren op het komende FOSAG Congres op 27 november a.s. te Noordwijkerhout.

http://www.fosag.nl