Ministerie van Economische Zaken

Economische Zaken consulteert markt over GSM1800-vergunningen

14 oktober 2009 | nieuwsbericht | Frequentiebeleid | Antennebeleid | Telecomwet- en regelgeving

Economische Zaken consulteert tot en met 4 november a.s. marktpartijen over de zogenaamde GSM1800 vergunningen voor mobiele communicatie. Deze vergunningen zijn in 1998 voor een periode van 15 jaar toegekend en zijn momenteel in bezit van KPN, T-Mobile en Vodafone. Op 25 februari 2013 lopen deze vergunningen af.

Volgens de Telecommunicatiewet moet uiterlijk drie jaar voor deze datum een besluit zijn genomen over de toekomst van deze vergunningen. Het ministerie bereidt dit besluit momenteel voor.

Omdat op 25 februari 2013 ook de GSM900-vergunningen aflopen en dit de mogelijkheid opent om het gehele GSM-spectrum opnieuw in te delen en te verdelen met gelijke kansen voor bestaande providers en nieuwkomers, is Economische Zaken voornemens om de frequenties, in combinatie met de GSM900-frequenties, opnieuw te gaan verdelen.

Overige ontwikkelingen frequentiebeleid

Binnenkort worden ook de veilingregels voor de zgn. 2.6 Ghz frequenties bekend die in het eerste kwartaal van 2010 worden uitgegeven. Met deze nieuwe frequenties komt er veel meer ruimte voor nieuwkomers op de mobiele markt. de consument zal hiervan profiteren in de vorm van nieuwe aanbieders en nieuwe diensten. Daarnaast wordt zo spoedig mogelijk flexibilisering van bestaande mobiele communicatievergunningen voor onder meer GSM900 en GSM1800 mogelijk gemaakt door een wijziging van het Nationaal Frequentieplan (NFP). Dit houdt in dat in de betreffende frequentiebanden ook voor andere technologieën dan bijvoorbeeld GSM mogen worden gebruikt. Hiermee wordt de ruimte geschapen voor providers om deze frequenties naar eigen inzicht in te zetten en krijgt innovatie meer kans. Met de publicatie van deze plannen en regels ontstaat voor marktpartijen meer helderheid voor de komende jaren over de te varen koers en op welke moment zij voor hun bedrijfsvoering vitale frequenties kunnen verwerven.

Meer informatie:

* Partijen kunnen tot en met 4 november 2009 reageren op het door het ministerie uitgebrachte consultatiedocument over de GSM1800-vergunningen.

* Marktpartijen met vragen kunnen contact opnemen met Tom Visser, 070-3798144, 06-15025876, t.j.b.visser@minez.nl
* Voor de pers: Edwin van Scherrenburg, 070-3796464, 06-15028924, e.v.vanscherrenburg@minez.nl

Meer informatie


* Consultatie afloop GSM1800-vergunningenMeer informatie over de consultatie afloop GSM1800-vergunningen

Verwante informatie


* Frequentiebeleid

* Antennebeleid

* Telecomwet- en regelgeving