Provincie Noord-Holland

Busje komt zo

13 oktober 2009

Bushaltes in de provincie Noord-Holland krijgen displays waarop de reiziger kan zien hoe lang het nog duurt voor de volgende bus komt.

Gedeputeerde Staten (GS) van Noord-Holland hebben op 13 oktober besloten dat de haltes van de Hoogwaardig Openbaar Vervoerlijnen in Noord-Holland voorzien worden van elektronische displays. Dit neemt een belangrijk nadeel van het OV weg, namelijk de onzekerheid over de vertrektijd.

Het gaat in eerste instantie om de haltes van de lijnen 73 Beverwijk â Haarlem, 75 IJmuiden â Haarlem, 82 IJmuiden â Amsterdam, 80 Zandvoort â Amsterdam, 100 Huizen â Hilversum en 101 Huizen â Amsterdam.

Planning
Er wordt gekozen voor één soort display waarmee voorgesorteerd wordt op de ontwikkeling van een eigen gezicht voor het hoogwaardige openbaar vervoer. Nu GS akkoord zijn met de plaatsing van elektronische informatieborden, worden er afspraken gemaakt met de wegbeheerders over de plaatsing, het beheer en de stroomvoorziening. Zodra hierover een definitief besluit is genomen, volgt de aanbesteding. Naar verwachting beschikken de haltes eind 2010 over elektronische actuele reisinformatie. In 2010 besluit GS of op nog meer plaatsen elektronische informatieborden worden geplaatst.

Grenzeloze OV Informatie
Op initiatief van de provincie Noord-Holland is het project Grenzeloze OV Informatie (GOVI) opgezet, met als belangrijkste doel OV-reizigers te voorzien van actuele reisinformatie. Nu al doen in totaal 12 opdrachtgevers van het openbaar vervoer (stadsregioâs en provincies) mee in dit project. De actuele positie van de bus wordt door de boordcomputer doorgegeven aan een centraal systeem dat berekent hoe lang het nog duurt voor de bus bij de volgende halte aankomt. Die informatie wordt bij de halte op een elektronisch display aangegeven.
---