Nieuwsbericht : Mededeling vaststelling begroting OPTA 2010


* Officiële publicatiedatum 14-10-2009

* Soort Pers- en nieuwsberichten

Nieuwsbericht - Het college van de Onafhankelijke Post en Telecommunicatie Autoriteit stelt op grond van de artikelen 10 en 11 van de Wet Onafhankelijke post- en telecommunicatieautoriteit (Wet OPTA) in een openbare vergadering de begroting en de meerjarenraming vast. Tijdens het openbare deel van de collegevergadering van woensdag 28 oktober aanstaande wordt de begroting van OPTA voor het jaar 2010 en de meerjarenraming vastgesteld.

Belangstellenden die dit openbare deel als toehoorder willen bijwonen, dienen dit uiterlijk vrijdag 23 oktober aanstaande schriftelijk kenbaar te maken aan mevrouw drs. D.L. Braal-Verhoog, postbus 90420, 2509 LK, Den Haag.