Gemeente Krimpen aan den IJssel

Gemeentelijk herindeling Krimpenerwaard

Al een aantal jaren is er in de Krimpenerwaard een samenwerkingsverband tussen vijf gemeenten: de K5. De gemeente Krimpen aan den IJssel hoort niet bij deze vijf gemeenten.

Een adviescommissie onder leiding van mevrouw ir. J.M. Leemhuis, heeft begin 2009 onderzoek gedaan naar de bestuurlijke toekomst van de Krimpenerwaard. Omdat Krimpen aan den IJssel ook in de Krimpenerwaard ligt is deze gemeente ook meegenomen in het onderzoek. De conclusie van de commissie is dat er in de Krimpenerwaard één gemeente moet komen, inclusief Krimpen aan den IJssel.

Gedeputeerde Staten van Zuid-Holland hebben dit advies overgenomen. Daarom is een procedure gestart op grond van de Wet algemene regels herindeling (arhi). Deze procedure bestaat uit een aantal fases. De eerste fase is een open overleg tussen Gedeputeerde Staten en de colleges van burgemeester en wethouders van de zes gemeenten in de Krimpenerwaard: Krimpen aan den IJssel, Nederlek, Ouderkerk, Bergambacht, Vlist en Schoonhoven. Dit overleg is gepland op 30 oktober 2009.

Hoe denkt het gemeentebestuur van Krimpen aan den IJssel over de herindeling?

In de gemeenteraad en in het college van burgemeester en wethouders is uitgebreid gesproken over de plannen van de provincie om één gemeente in de Krimpenerwaard te vormen. Het standpunt van zowel de gemeenteraad als het college van burgemeester en wethouders is:
1. Krimpen aan den IJssel is het niet eens met het voornemen van Gedeputeerde Staten om één Krimpenerwaardgemeente te vormen.
2. Krimpen aan den IJssel ziet geen redenen om haar zelfstandigheid op te geven.

Contacten met Nederlek

De afgelopen maanden is er een aantal keer contact geweest met de gemeente Nederlek. Nederlek ziet ook niet veel heil in de vorming van één Krimpenerwaardgemeente en zou liever met Krimpen aan den IJssel samengaan. Naar deze mogelijkheid is een onderzoek uitgevoerd door bestuurskundige dr. L. Schaap. Hij concludeert dat er goede argumenten bestaan voor het samengaan van Nederlek en Krimpen aan den IJssel. Er moet nog wel aanvullend onderzoek gedaan worden. Het standpunt van de gemeente Krimpen aan den IJssel over een mogelijke fusie met Nederlek is:

1. Krimpen aan den IJssel is vanuit strategisch oogpunt- bereid om een mogelijke fusie met Nederlek nader te onderzoeken, in combinatie met een bestuurlijke versterking van de oostflank van de Stadsregio Rotterdam (via meer samenwerking met Capelle aan den IJssel.

Documenten:

Klik hier voor meer informatie over de gemeentelijke herindeling van de Krimpenerwaard.

* Rapport Leemhuis

* Brief BenW aan GS van 20 mei 2009 (reactie op rapport Leemhuis)
* Brief GS aan 6 gemeenten van 2 juni 2009 (voornemen start Arhi procedure)

* Brief BenW aan GS van 10 juni 2009 ( reactie op voornemen van GS)
* Rapport Schaap

* Persbericht 31 augustus 2009 standpunt gemeentebestuur
* Brief GS start Arhi procedure (15 september 2009)