Ministerie van Buitenlandse Zaken

vragen van het lid Ferrier over de afzegging van de Nederlandse Culturele Week in Cuba

Beantwoording vragen van het lid Ferrier over de afzegging van de Nederlandse Culturele Week in Cuba

Kamerbrief | 14 oktober 2009

Graag bied ik u hierbij de antwoorden aan op de schriftelijke vragen gesteld door het lid Ferrier over de afzegging van de Nederlandse Culturele Week in Cuba. Deze vragen werden ingezonden op 2 oktober 2009 met kenmerk 2009Z17906.

De Minister van Buitenlandse Zaken,

Drs. M.J.M. Verhagen

Antwoorden van de heer Verhagen, Minister van Buitenlandse Zaken, op vragen van het lid Ferrier (CDA) over de afzegging van de Nederlandse Culturele Week in Cuba .

Vraag 1

Is het u bekend dat de Cubaanse regering de Nederlandse Culturele Week, die van 13 tot 16 oktober plaats zou hebben in Cuba, heeft afgelast? 1)

Vraag 2

Bent u inmiddels op de hoogte van de reden waarom de Cubaanse regering hiertoe heeft besloten? Zo niet, welke stappen zet u om de reden te achterhalen? Bent u bereid de Kamer over deze stappen en over de beweegredenen van de Cubaanse regering te informeren?

Vraag 3

Is er al een officiële reactie van de Nederlandse regering geweest op de afzegging? Zo nee, waarom niet? Zo ja, hoe luidt deze?

Vraag 4

Deelt u de mening dat het besluit van de Cubaanse regering de bilaterale relatie tussen Cuba en Nederland schade toebrengt? Hoe beoordeelt u de impact die deze afgelasting heeft?

Antwoord

Over de mededeling van Cubaanse autoriteiten dat de Culturele Week van de Nederlandse ambassade te Havanna zou zijn afgelast vond zowel met de Cubaanse ambassadeur in Den Haag als met het Cubaanse Ministerie van Buitenlandse Zaken in Havanna overleg plaats. Hierbij bleek dat een en ander berustte op een misverstand. Inmiddels werken de Nederlandse ambassade te Havanna en de Cubaanse autoriteiten gezamenlijk aan een succesvol verloop van de Culturele Week.

Vraag 5

Is er met de Cubaanse regering gesproken over derving van de kosten van de afgelasting? Zo nee, waarom niet? Zo ja, op welke manier zullen betrokken Nederlandse organisaties worden gecompenseerd?

Antwoord

Het bleek mogelijk het overgrote deel van het programma van de Culturele Week te handhaven. Wel vervallen de foto-expositie van Desirée Dolron en de lezing van Anne Verhoijsen (Visions of Paradise). De fotoexpositie van Desirée Dolron zal op een later tijdstip alsnog worden gerealiseerd.

Pagina 2 van 2