Gemeente IJsselstein


Gereguleerd Parkeren

Datum: woensdag 14 oktober 2009
In 2003 en 2004 heeft de gemeenteraad van IJsselstein besloten dat er gereguleerd parkeren komt in IJsselstein, naar aanleiding van het besluit om de binnenstad autoluw te maken.

De komende periode wordt aan de uitwerking van een plan van aanpak gewerkt, in samenwerking met de Grontmij. Het doel is om te komen tot een parkeerverordening voor de binnenstad. Een verordening die door de gemeenteraad van IJsselstein moet worden goedgekeurd en vastgesteld. Feit is dat er gereguleerd parkeren komt, alleen is nog niet vastgesteld hoe dat in detail zal gaan plaatsvinden. Bij het maken van de uitgangspunten voor deze verordening zijn inwoners en ondernemers van de binnenstad en de schil rondom betrokken, die direct te maken krijgen met vooral vergunningen parkeren.
In vier bijeenkomsten is aan diverse doelgroepen uitleg gegeven over welke vormen van gereguleerd parkeren er mogelijk zijn, in welk gebied dat het geval is, waarom dat het geval is, waar we nu staan en wat we de komende maanden gaan doen. Ook is gelegenheid gegeven vragen te stellen en suggesties aan te dragen.
Graag geven wij ook u de mogelijkheid uw ideeën en/of aanbevelingen aan ons kenbaar te maken, zowel algemeen als specifiek voor uw directe omgeving. U kunt uw reactie nog tot 21 oktober a.s. mailen naar: projectensecretariaat@ijsselstein.nl .
Opmerkingen nemen wij zo mogelijk mee in de uitwerking van het plan gereguleerd parkeren.