Consumentenbond


---

14 oktober 2009

Regel dienstverleningsdocument beter!

Het financiële dienstverleningsdocument (DVD) moet een zelfstandig document zijn. De Consumentenbond roept de Tweede Kamer op om 15 oktober 2009 bij de bespreking van nieuwe financiële regels met de minister van Financiën te pleiten voor aanscherping van de regels rondom het DVD. Het DVD geeft informatie die een consument kan helpen met welke financieel adviseur of aanbieder hij in zee wil gaan. De huidige regels maken het, ondanks eerder aandringen van de Consumentenbond, echter mogelijk de informatie uit het DVD onder te brengen in andere documenten waardoor deze keuze-informatie ondergesneeuwd raakt.

Het DVD vermeldt welke diensten de adviseur aanbiedt, op welke wijze hij beloond wordt en hoe hoog die beloning ongeveer is. De vorm waarin deze informatie wordt aangeboden, is niet duidelijk genoeg vastgelegd. De informatie over kosten mag bijvoorbeeld ook ondergebracht worden in andere documenten zoals de Dienstenwijzer. De Consumentenbond heeft bij de totstandkoming van deze wetgeving daarom altijd gepleit voor een los document met keuze-informatie, waardoor het voor consumenten makkelijker wordt te kiezen voor een adviseur of aanbieder.

Toezicht

Nu de wetgever ruimte laat de informatie ook in andere documenten op te nemen, is het van de toezichthouder AFM afhankelijk om te beoordelen of de consument wel juist wordt voorgelicht. Uit een recent onderzoek van de Consumentenbond blijkt echter dat een groot deel van de adviseurs nog geen DVD overhandigt, waar dat sinds 1 juli 2009 wel verplicht is.