Gemeente Spijkenisse


Spijkenisse pakt schulden bij jongeren bij de wortel aan

14 oktober 2009

De gemeente Spijkenisse gaat de aanpak van schulden bij jongeren intensiveren. Door klantmanagers van het Jongerenloket en Schuldhulpverlening bij elkaar te zetten, kan in een vroeg stadium ingegrepen worden om te voorkomen dat de schuldenlast van jongeren groeit. Dit is belangrijk omdat schulden belemmerend werken bij deelname aan de maatschappij.

Steeds meer jongeren bouwen tijdens de schoolperiode al schulden op. Wanneer een jongere eenmaal aan het werk gaat en vaste lasten krijgt, blijken de schulden niet makkelijk af te lossen en verdubbelen zelfs vaak. Deze zijn dan al zo hoog dat aflossing vrijwel niet meer mogelijk is.

Maatwerk
Ook de toenemende werkloosheid onder jongeren leidt steeds vaker tot problematische schuldensituaties. Door de economische crisis is het voor jongeren moeilijk om aan het werk te komen of te blijven. Zij verliezen hun inkomsten, maar hun uitgaven blijven gelijk. Vanwege hun jonge leeftijd hebben zij vaak niet de mogelijkheid gehad een financiële buffer op te bouwen. Om de kansen op de arbeidsmarkt te vergroten, zal de klantmanager van het Jongerenloket proberen de jongere een opleiding te laten volgen. Wanneer een jongere schulden heeft zal hij moeten werken om deze af te lossen.

In de nieuwe aanpak wordt deze tegenstrijdigheid punt van aandacht voor beide klantmanagers. De klantmanager van het Jongerenloket gaat samen met de klantmanager Schuldhulpverlening bekijken welke aanpak voor de betreffende jongere de maximale kansen biedt; maatwerk dus.

Cursus
Zodra een jongere zich meldt bij de gemeente voor werk of een uitkering, wordt dus ook naar de financiële situatie gekeken. Een jongere die moeite heeft om van zijn inkomen rond te komen, of al schulden heeft, volgt dan verplicht een budgetteringscursus. Door deze snelle en vroege aanpak, die mogelijk wordt door een betere samenwerking, is de kans op een schuldenvrije toekomst veel groter.