Gemeente 's-Hertogenbosch

14-10-2009
Want iedereen wil het beste voor kinderen!

Zorg voor Jeugd

Zorg voor Jeugd is een computerprogramma waarin kinderen en jongeren van 0 tot 23 jaar staan die te maken hebben met hulpverleningsinstellingen in Noord-Brabant. Zo weten de instellingen van elkaar wie bij welke kinderen betrokken is. In Zorg voor Jeugd komt alleen de melding dat er zorgen zijn over een kind of dat een organisatie hulp biedt aan een kind. Er staat niet in wat er aan de hand is. Het is dus geen elektronisch dossier met inhoudelijke informatie.

Privacy
Organisaties die met het systeem werken, moeten zich houden aan regels over privacy. Ouders en/of jongeren mogen hun gegevens inzien. Ze kunnen ook vragen om correctie of verwijdering van gegevens. Dit kan door een brief te schrijven met uw wens of bezwaar aan het college, Postbus 12345, 5200 GZ 's-Hertogenbosch.

Meer weten?
Voor vragen of opmerkingen kunt u contact opnemen met Peter van Kerkhof, e-mail p.van.kerkhof@ggdhvb.nl Voor meer informatie kijk op www.zorgvoorjeugd.nu