D66

woensdag 14 oktober 2009

Onderzoeken DSB moeten snel helderheid geven

D66-Tweede Kamerlid Fatma Koser Kaya wil dat in de twee onderzoeken naar de ontwikkelingen rond DSB zo snel mogelijk de onderste steen boven komt. Koser Kaya stelt grote vraagtekens bij onder meer de producten die de bank aanbood en de manier waarop het toezicht gefunctioneerd heeft. Koser Kaya: Allereerst hebben nu klanten en werknemers het recht te weten waar ze aan toe zijn. Verder geldt dat we niet moeten vooruitlopen op de uitkomsten van de beide onderzoeken.

Toezicht

Koser Kaya wijst er op dat in de gang van zaken rond DSB drie verschillende zaken onderscheiden moeten worden. Allereerst zijn er de producten van DSB. Hoewel het de verantwoordelijkheid is van ieder individu welk financieel product hij of zij neemt, moet de aanbieder zoveel mogelijk transparantie geven. De vraag is in hoeverre dat hier gebeurd is. In dat proces heeft ook de toezichthouder een belangrijke rol. Dat is het tweede aspect aan de zaak rond DSB, aldus Koser Kaya. Ik zit met veel vragen over de rol van bijvoorbeeld de Autoriteit Financiële Markten en De Nederlandsche Bank. Wat is er gebeurd? En vooral: wat had er meer kunnen gebeuren?

Dynamiek

Een derde element dat Koser Kaya onderscheidt is de dynamiek die de DSB-kwestie door de veelvuldige aandacht in de media en de forse uitspraken van verschillende mensen heeft gekregen. Dat heeft zaak bepaald geen goed gedaan. Als minister Bos de provisies van DSB openlijk als totaal idioot kwalificeert, als zijn partijgenoot Heerts en ook Pieter Lakeman mensen aanraden hun geld bij de bank weg te halen, helpt dat natuurlijk niet. Ook wil Koser Kaya helder hebben hoe het mogelijk is dat verschillende media hun verhalen zondagnacht al klaar hadden terwijl de rechter nog uitspraak moest doen.