Gemeente Noordwijk

VOORBEREIDING VERKIEZINGEN VAN START
Afgelopen woensdag verscheen in de gemeentelijke advertentie de eerste officiële publicatie over de verkiezingen voor de Gemeenteraad. Die vinden pas over ruim vier maanden plaats, op 3 maart 2010. Toch zijn de voorbereidingen al in volle gang. De partijen die willen meedoen stellen hun programma op, polsen kandidaten en zetten hun campagne in de steigers. Maar ook de gemeente heeft de aftrap verricht voor een deugdelijke organisatie van de stembusdag en alles wat daaraan voorafgaat. Daarvoor is de burgemeester verantwoordelijk. De meeste regels omtrent de verkiezingen staan in de Kieswet. Op grond daarvan verzorgt de gemeente in de aanloop naar de verkiezingsdatum verschillende publicaties. De eerste is nu dus verschenen. Hierin worden partijen die nu nog niet in de Gemeenteraad, Provinciale Staten, of de Tweede Kamer zijn vertegenwoordigd uitgenodigd zich te laten registreren.


---