Gemeente Vlaardingen


Saneringswerkzaamheden Fransenstraat

14 oktober 2009

Fransenstraat in Vlaardingen

Foto Roel Dijkstra

Van maandag 12 tot en met vrijdag 30 oktober aanstaande vinden saneringswerkzaamheden plaats in de Fransenstraat. In een deel van de Fransenstraat aan de kant van het Veerplein is de grond vervuild met reinigingsvloeistoffen van een chemische wasserij. De vervuilde grond en het grondwater leveren geen direct gevaar op voor de gezondheid van omwonenden, ondernemers en bezoekers van de Fransenstraat.

Tijdens de werkzaamheden is de straat alleen toegankelijk voor voetgangers. Voor al het rijdend verkeer is een deel van de straat tijdelijk afgesloten. De gemeente neemt tijdelijke verkeersmaatregelen om de Fransenstraat, de Kuiperstraat en het Van Leydenshof toegankelijk te houden voor bestemmingsverkeer, bevoorrading en voor hulpdiensten. Tijdens de werkzaamheden wordt het eenrichtingsverkeer tijdelijk opgeheven en wordt de rijweg verbreed in de Fransenstraat, een gedeelte van de Kuiperstraat en de Waalstraat. Hiervoor worden enkele lantaarnpalen, kleine paaltjes en ander straatmeubilair tijdelijk verwijderd of verplaatst.