Gemeente Hellevoetsluis


Vervangen theaterstoelen

In het voorjaar heeft stichting Theater Twee Hondjes het college van B&W verzocht om de theaterstoelen in de Nieuwe Veste te vervangen. Het college heeft vervolgens besloten om de raad voor te stellen om de financiële lasten mee te nemen bij de afweging van de opties bij de Voorjaarsnota 2009. Om reden van de financiële crisis is toen besloten om het budget niet mee te nemen.

Om toch aan de vraag van stichting Theater Twee Hondjes te voldoen, heeft het college nu besloten om de benodigde financiële middelen voor de theaterstoelen binnen de bestaande budgetten te dekken. De gemeenteraad zal op 12 december een definitief besluit nemen inzake het beschikbaar stellen van het krediet van EUR 53.000,-.

10/14/2009