Ministerie van Justitie

Staatssecretaris Albayrak opent website Tuchtrecht.nl

Nieuwsbericht | 14-10-2009

Staatssecretaris Albayrak heeft vandaag in de Koninklijke Schouwburg in Den Haag de website Tuchtrecht.nl geopend. Deze website maakt uitspraken van tuchtcolleges toegankelijk voor het publiek en voor de eigen beroepsgroep.

Het kabinet wil dat tuchtrechtelijke uitspraken eenvoudig toegankelijk zijn voor het publiek en heeft daarom besloten dat alle uitspraken op één centrale website geplaatst moeten worden. Veel tuchtcolleges publiceerden hun uitspraken tot voor kort alleen via vakbladen. Vanaf 14 oktober kan iedereen de uitspraken terugvinden op Tuchtrecht.nl. De website is een gezamenlijk initiatief van het ministerie van Justitie, het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties en de Raad voor de rechtspraak.

Tuchtcolleges kunnen hun uitspraken zelfstandig publiceren, waardoor deze op één plek, zeven dagen per week, voor iedereen beschikbaar en doorzoekbaar zijn. Alle tuchtrechtelijke uitspraken krijgen, net als het geval is bij rechtelijke uitspraken, een uniek Landelijk Jurisprudentie Nummer (LJN-nummer).

Harmonisatie tuchtrecht

Staatssecretaris Albayrak: "Deze toegankelijke publicatie van uitspraken zorgt voor harmonisatie van tuchtrecht. Colleges kunnen op eenvoudig wijze kennis nemen en leren van elkaars uitspraken. Daarnaast heeft het een zekere normerende werking. Het bevordert het vertrouwen van burgers en versterkt de positie van potentiële klagers. Kortom, iedereen profiteert".

De tuchtcolleges voor de advocatuur, de gerechtsdeurwaarders, de medische beroepen, de notarissen, de diergeneeskundigen, het productschap Pluimvee en Eieren en het productschap Vee en Vlees publiceren hun uitspraken inmiddels op Tuchtrecht.nl. Volgend jaar volgen meer tuchtcolleges, waaronder die van de accountants, de octrooigemachtigden, de akkerbouwproductschappen en de bloembollentelers.

Meer informatie


* Toespraak staatssecretaris Albayrak bij opening Tuchtrecht.nl