ChristenUnie


Vertel wat er in onze integratienotitie niet mag ontbreken

Vertel wat er in onze integratienotitie niet mag ontbreken

Cynthia_Ortega_klein woensdag 14 oktober 2009 17:38 Aan dynamiek deze week geen gebrek. Als AOW-specialist van de fractie ben ik samen met Arie Slob betrokken bij alle overleggen met de coalitie hoe we de verhoging van 65 naar 67 jaar zo goed en zorgvuldig mogelijk kunnen vormgeven. Daar komt veel reken- en denkwerk bij kijken.

Zolang er nog kabinetsvoorstel ligt, kan ik weinig vertellen. Wel wil ik kwijt dat we als ChristenUnie steeds kijken naar de haalbaarheid, zorgvuldigheid en rechtvaardigheid van deze onvermijdelijke, pijnlijke maatregel. Als Kamerlid van de ChristenUnie zie ik het als een eretaak deze verantwoordelijkheid goed te vervullen.

Dat je als Kamerlid ook successen kunt boeken blijkt uit dit bericht in het Reformatorisch Dagblad: 5.000.000 euro voor christelijke schuldhulporganisaties, in de strijd tegen de groeiende schuldenproblematiek. Chapeau voor Jetta Klijnsma en al deze mensen! Dit motiveert me zeer door te gaan met het opkomen voor een arme onderlaag in onze samenleving die soms tot hun nek in de geldzorgen zitten. Christelijk sociale politiek bij uitstek!

'Nederland als thuisland voor iedere nieuwkomer.' Dat is de werktitel van de integratienotitie die we in voorbereiding hebben. Wat mogen we van nieuwkomers verwachten? Hoe gaan we om met de verschillen in Nederland? Welke meerwaarde hebben christelijke migrantengemeenschappen voor onze samenleving? Allemaal vragen die in deze notitie aan bod zullen komen. Ik ga er samen met een team van medewerkers, meedenkers en betrokkenen de komende tijd mee aan de slag. Daarvoor trekken we ook het land in. We bezoeken `krachtwijken', gaan huiskamerbijeenkomsten organiseren en vervolgens de verworven inzichten toevertrouwen aan papier. Zoals ik afgelopen maandag bij de eerste expertmeeting zei: `Een notitie die voortkomt uit de boezem van de samenleving'. Zie ook het bericht op de ChristenUniewebsite over de notitie, die ik begin 2010 hoop te kunnen presenteren.

Aan u de vraag: wat mag er niet in deze notitie ontbreken? Reageren kan hieronder.

Cynthia Ortega-Martijn

Cynthia Ortega
fractieblog