Nieuw-Vlaamse Alliantie


MYRRHA: Licht bijna op rood voor SCK (14/10/09)

In de marge van de begroting is er zeer slecht nieuws voor het Studiecentrum voor Kernenergie (SCK). Ook in 2010 heeft de federale regering geen euro veil voor het MYRRHA-project. De gevraagde 12 miljoen komt er niet. Kris Van Dijck, N-VA fractieleider in het Vlaams parlement en tevens burgemeester van Dessel en N-VA Kamerlid Flor Van Noppen lanceren een zoveelste smeekbede . Het licht voor MYRRHA staat al enige tijd op oranje, binnenkort springt het op rood en dan is het game over voor het SCK, zeggen de beide Kempense parlementsleden. Kris Van Dijck hoopt dat minister-president Peeters zijn federale collegas op andere gedachten kan brengen.

Met MYRRHA plant het SCK de bouw van een internationale onderzoeksinfrastructuur, met een nieuwe testreactor als kloppend hart. Onderzoek naar afvalbeheer en medische toepassingen voor de behandeling van kankers staan bovenaan de agenda. Dit moet het studiecentrum toelaten de komende 40 jaar een absolute wereldspeler te blijven.

Europa en vele internationale onderzoekscentra staan klaar met de nodige budgetten. Ook van ons land wordt een inspanning gevraagd en daar wringt het schoentje. De PS moet niets weten van kernenergie, zelfs niet van wetenschappelijk onderzoek. Minister van Energie Magnette (PS) ligt al 2 jaar dwars en weigert nu ook de gevraagde financiering voor 2010.

Flor Van Noppen: Het project is enorm belangrijk voor de Kempen, voor Vlaanderen en zelfs voor heel het land. Het creëert 2.000 langdurige jobs en voor elke euro die de federale regering investeert, vloeit er 12 terug naar onze economie. Net wat onze economie nodig heeft in moeilijke tijden!

Magnette wacht zogezegd op het verslag van een groep experten van de OESO dat eind deze maand wordt verwacht. Een flauw excuus, maar gelukkig krijgt hij bij de begrotingscontrole van april 2010 een nieuwe kans. Ik ga minister-president Peeters zo snel mogelijk hierover aanspreken. Hopelijk kan hij zijn federale collegas overtuigen van het belang van dit project en wordt bij de begrotingscontrole alsnog de gevraagde 12 miljoen voorzien. Wij staan trouwens niet alleen. Steeds meer organisaties zoals VOKA en het Ondernemersplatform VKW trekken aan de alarmbel. Dit dossier is te belangrijk om het slachtoffer te worden van politieke spelletjes., aldus Van Dijck.

Auteur:
Kris Van Dijck, Fractieleider Vlaams Parlement
Flor Van Noppen, Kamerlid N-VA

Meer informatie:
Contactpersoon: Valerie Van Peel, Adjunct-woordvoerder Telefoon: 02/219 49 30
Fax: 02/217 35 10
E-post: valerie.vanpeel@n-va.be
Url: www.n-va.be