Witteveen en Bos

CROW richt Platform Geïntegreerd Contracteren op

Op 9 oktober is tijdens een startbijeenkomst in Ede het Platform Geïntegreerd Contracteren (GC) opgericht. Het platform wil voor de bouwsector een centraal informatiepunt vormen van kennis en ervaringen over de toepassing van geïntegreerde contracten. Het platform bestaat uit overheden, uitvoerende organisaties, adviesbureaus en kennisinstellingen. Voorzitter is drs. ing. Jaap de Koning, groepshoofd Contracten en aanbesteden en vestigingshoofd Almere van Witteveen+Bos.
De ambitie van het Platform GC is om de ontwikkeling van geïntegreerde contracten te versnellen en de toepassing structureel te verbeteren, door:

- bestaande kennis uit te wisselen, te verzamelen en te verspreiden
- op basis van marktbehoeften nieuwe kennis te ontwikkelen
- en deze kennis voor de sector praktisch toepasbaar te maken.

Wegnemen koudwatervrees
Voorzitter Jaap de Koning zet in op praktijkkennis en kennisuitwisseling. Opdrachtgevers en opdrachtnemers moeten elkaar kunnen vinden. Heel bewust kunnen ook marktpartijen en adviesbureaus aanschuiven. Ook voor een aannemer betekent een geïntegreerd contract een andere manier van werken. Door middel van het platform proberen we veel koudwatervrees voor design&construct-contracten weg te nemen.