Royal Haskoning


Royal Haskoning scoort op imago èn als werkgever voor werkende ouders

14-10-2009

In oktober zijn twee lijsten verschenen waarop Royal Haskoning een mooie positie inneemt: het Intermediair Imago Onderzoek Benchmark 2009 en de Loflist.

Intermediair Imago Onderzoek Benchmark 2009
Dit onderzoek, toegesneden op de functiegroep Techniek, meet het arbeidsmarktimago en onthult de favoriete werkgevers van jonge hoogopgeleiden (HBO+). Royal Haskoning heeft het beste overall werkgeversimago onder hoogopgeleiden. Op het merendeel van de imagoaspecten is de hoogste score behaald, zoals op interessante functies, aansprekende bedrijfscultuur, interessante producten en diensten en goede loopbaanbegeleiding. 54% van de technisch hoogopgeleide starters wil er graag werken. Ook onder de 'tweede stappers' (2 t/m 5 jaar werkervaring ) en professionals (6 t/m 10 jaar werkervaring) scoort Royal Haskoning op de meeste aspecten het hoogst.

Loflist
Dit is een lijst met 77 beste werkgevers voor werkende ouders, die dit jaar voor de tweede keer is opgesteld en aangeboden aan minister André Rouvoet voor Jeugd en Gezin. Het is een alfabetische lijst zonder ranking, die laat zien welke organisaties werkende ouders het best tegemoet komen op het gebied van flexibiliteit, verlof, kinderopvang, work/life balance, beleid en cultuur. Wij zijn trots op de vermelding op deze lijst en willen hiermee het signaal afgeven dat we optimaal combineren van carrièrewensen met de zorg voor een gezin serieus nemen.