Bits of Freedom

"Bits of Freedom: Buma komt terug op gedane toezeggingen" Amsterdam, 14 oktober 2009

Uit recente uitlatingen van Buma/Stemra blijkt dat zij voor vrijwel alle gebruik van embedded materiaal toch een vergoeding zal heffen. Een eerder persbericht van Buma wekte de indruk dat zij in ieder geval een stap in de goede richting deed, door de eerder aangekondigde embed-heffing voor "niet-bedrijfsmatig gebruik" niet ten uitvoer te leggen. Nu blijkt echter dat een belangrijk deel van alle blogs en sociale netwerksites volgens Buma als bedrijfsmatig moet worden aangemerkt. De eerdere suggestie dat Buma internetgebruikers tegemoet komt is dus misleidend, en Buma komt terug op eerder gedane toezeggingen.

Uit een interview met 3VOOR12 blijkt dat volgens Buma het plaatsen van één advertentie op een site al voldoende is om als bedrijfsmatig aangemerkt te worden. Dit heeft tot gevolg dat een belangrijk deel van de bloggers en sociale netwerkpagina's toch voor het embedden van audio- en videomateriaal zal moeten gaan betalen. Daarnaast zullen poppodia moeten gaan betalen voor embedden. Ook gaat Buma er ten onrechte vanuit dat, omdat over licenties voor ander gebruik dan embedden geen vragen zijn gesteld, deze door de markt geaccepteerd worden.

Ot van Daalen, directeur Bits of Freedom: "We hoopten dat Buma zich de recent ontstane commotie zou aantrekken, en echt zou luisteren naar de bezwaren van internetgebruikers en muzikanten. Nu blijkt echter dat de toezeggingen zo beperkt worden uitgelegd, dat deze in de praktijk een lege huls zijn. Dit soort gedraai is niet acceptabel, en we hopen dat hieraan aandacht wordt besteed tijdens de hoorzitting op 15 oktober over het auteursrechtrapport van Gerkens in de Tweede Kamer."

Bits of Freedom stuurde vorige week een open brief aan Buma, waarin zij aandrong op herziening van de aangekondigde regeling. Zij verwacht voor 20 oktober een reactie op deze brief te ontvangen.