Ingezonden persbericht


Society for International Development - Netherlands Chapter in samenwerking met World Population Foundation en
Institute of Social Studies

P E R S
B E R I C H T

Den Haag, 15
oktober 2009

Bevolkingsgroei
China gevaar voor milieu

Xizhe Peng,

decaan van de School of Social Development en Public Policy aan de Fudan University in Shanghai, geeft vijfde lezing in lezingenreeks over bevolkingsvraagstukken in Den Haag.

Op donderdag
22 oktober 2009 geeft Xizhe Peng een lezing in het Engels met als onderwerp: Population, Livelihood and
Environment.
Dit is de vijfde lezing in de
lezingenreeks "The Population Question
and Development: The need for a debate in the Netherlands," die SID Netherlands Chapter (SID), Institute of Social Studies (ISS) en World Population Foundation (WPF) samen organiseren.
De lezingenreeks
bestaat uit een zestal lezingen met als overkoepelend thema bevolkingsvraagstukken en ontwikkeling. Terugkerend onderwerp in alle lezingen is gezinsplanning in keuzevrijheid.

Met zijn presentatie voegt professor
Peng een Chinese dimensie aan de lezingenserie toe. Hierbij zal hij ook aandacht besteden aan het verband tussen gezinsplanning en milieuproblemen en klimaatverandering in zijn land.

In China blijft de rurale
bevolkingsgroei achter bij die in de steden, waardoor de kloof tussen het platteland en de stad ook op economisch gebied steeds groter wordt. China kent vooral sinds 1980 een enorm snelle urbanisatie en de verwachting is dat dit proces zich voort zal zetten. De snelle urbanisatie wordt tegenwoordig door de Chinese overheid gebruikt als ontwikkelingsstrategie. In zijn lezing licht professor Peng toe wat die strategie precies inhoudt. Een ander probleem met betrekking tot de bevolking in China is de vergrijzing. Deze zal de komende dertig jaar flink toenemen, terwijl het aantal werkende volwassenen minder wordt.

China kent niet alleen een grote
bevolkingsgroei. Ook haar economie ontwikkelt zich snel. Deze combinatie zorgt voor ernstige problemen op het gebied van milieu en natural resources: de uitstoot van koolstofmonoxide groeit enorm, er is sprake van lucht- en watervervuiling, ontbossing, erosie en er is een tekort aan vrijwel elke natuurlijke hulpbron.

Om deze problemen het hoofd te
bieden, moet de bevolkingsgroei in China afgeremd worden en om dit te bereiken is een nieuw sociaal beleid nodig. Professor Peng biedt toekomstperspectieven voor dit nieuwe beleid; Wat kan er gedaan worden om de problemen die de groeiende bevolking in China met zich meebrengt, op te lossen?

In vergelijking met onderwerpen als
milieu, klimaatverandering, veiligheid, voedsel-, water- en energieschaarste, zijn bevolkingsvraagstukken een ondergeschoven kindje in het Nederlandse ontwikkelingsdenken. Het aankaarten van bevolkingsgroei lijkt soms haast taboe. Toch raakt juist dit onderwerp aan de meest persoonlijke en intieme aspecten in een mensenleven: geboorte, seksualiteit en familierelaties. SID, WPF en ISS slaan de handen ineen en organiseren een lezingenreeks om het debat over bevolkingsvraagstukken te heropenen.

________________________