Ingezonden persberichtDen Haag, 14 oktober 2009

Persbericht

Kandidaatstelling Telewerkprijzen 2009 van start

De stichting TelewerkForum - Het Nieuwe Werken is
gestart met de kandidaatstelling van de Telewerkprijzen 2009. Ieder jaar wordt de TelewerkPrijs en de TelewerkAspectPrijs uitgereikt tijdens het jaarcongres van TelewerkForum die dit jaar georganiseerd wordt op 10 december.

Kandidaten

De TelewerkPrijs wordt uitgereikt aan een organisatie die een Telewerkproject heeft uitgevoerd, waarbij medewerkers in staat worden gesteld tijd- en plaatsonafhankelijk te werken. Hierbij wordt gekeken naar de doelstellingen van het project, de opzet, de aanpak, de implementatie, de kosten en baten en de resultaten en evaluatie. De TelewerkAspectPrijs richt zich op een enkel aspect rondom de invoering of ondersteuning van Telewerken. Ook hier spelen de doelstelling, de opzet van het project, de uitwerking en de toepassingsmogelijkheden en het vernieuwende karakter een rol. Organisaties kunnen zich zelf kandidaat stellen of worden voorgedragen door een andere organisatie. Kandidaatstelling is mogelijk tot 15 november 2009.

Selectie en jury

Aan de hand van een uitgebreide projectbeschrijving (te downloaden via www.telewerkforum.nl ) beoordeelt een
deskundige jury, onder leiding van Niek-Jan van Kesteren - Algemeen directeur VNO-NCW, wie zich voor de prijzen nomineren. De genomineerde van elke prijs krijgt  tijdens het jaarcongres op 10 december in de Jaarbeurs te Utrecht nog de gelegenheid het project te presenteren aan het publiek. Uiteindelijk beslist de jury die dag aan wie de prijzen worden uitgereikt.

Over TelewerkForum

Het TelewerkForum - Het Nieuwe Werken is
sinds 1995 actief in het bevorderen van tijd- en locatie ongebonden werken met behulp van ICT. Flexibel omgaan met werktijden draagt bij aan reductie van files en een betere balans werk - privé . Zie ook
www.telewerkforum.nl.