ChristenUnie

ChristenUnie: kredietgevaar voor natuurlijk ecosysteem

In het debat over Kopenhagen spreekt de ChristenUnie de zorg uit dat plantages gaan profiteren van boskredieten, wat ten koste gaat van natuurlijk bos of andere waardevolle natuurlijke ecosystemen. Kamerlid Esmé Wiegman dient een motie in, die kan rekenen op een meerderheid. ,,Biodiversiteit moet worden beschermd, inclusief natuurlijke ecosystemen in bosplantages. Deze motie mag niet ontbreken in de bagagekoffer van minister Cramer, op weg naar de Milieuraad," aldus Wiegman.

Wiegman is bang dat een bredere REDD (reduced emissions from deforestation and degradation) alleen maar zal leiden tot verdere ontbossing, fragmentatie en bosdegradatie in tropische landen. ,,REDD mag niet misbruikt worden voor industriële bosbouw en houtkap. Het komt aan op een goede formulering in de Raadsconclusies van de Milieuraad."

///
ChristenUnie