Ingezonden persbericht


14 010: Gemakkelijk te onthouden
Vanaf 14 oktober 2009 heeft de gemeente een nieuw en gemakkelijk te onthouden telefoonnummer: 14 010. Staatssecretaris Ank Bijleveld van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties onthulde op 14 oktober het nieuwe telefoonnummer in de Stadswinkel van deelgemeente Prins Alexander. Hierbij waren ook aanwezig, wethouder Jantine Kriens namens het Rotterdamse college, de voorzitter van de deelgemeente, Robert Krul, en algemeen directeur Publiekszaken, Yvonne van Stiphout en Robert Jansen van het programma Overheid heeft Antwoord©. 14 010
De Rotterdamse burger belt voortaan tegen lokaal tarief 14 010 voor vragen, klachten en meldingen gericht aan de gemeente. Met 14 010 sluit Rotterdam aan bij de reeks 14 000-nummers voor overheidsinformatie. Met een nummer uit deze reeks krijgen gemeenten één telefonische ingang. Het 14+netnummer begint met de cijfers 14 en wordt gevolgd door het netnummer van de gemeente, bijvoorbeeld Den Haag met 14 070 en Amsterdam met 14 020. Wie belt naar 14 010 komt vanzelf terecht bij het klantcontactcentrum van de gemeente Rotterdam, waar tachtig procent van de telefoontjes meteen wordt afgehandeld. Het klantcontactcentrum is ondergebracht bij Ro!Entree, een werkmaatschappij van de Roteb. Ro!Entree helpt werkeloze Rotterdammers aan een baan, die aan huis gekluisterd zijn door persoonlijke omstandigheden of om gezondheidsredenen. Door gebruik te maken van technologische ontwikkelingen, kunnen zij vanaf huis telefonische vragen beantwoorden aan de gemeente Rotterdam. en Antwoord©

Vanaf 2015 zijn gemeenten de ingang van de overheid voor burgers, bedrijven en instellingen. Voor nagenoeg alle vragen en transacties kunnen burgers in de toekomst terecht aan de balie in een gemeentehuis, op internet of door te bellen met het Antwoord©klantcontactcentrum in hun gemeente. De invoering van Antwoord© is een belangrijke stap in het creëren van één uniforme transparante overheid die de burger centraal stelt. Burgers en bedrijven kunnen naar de website van de gemeente surfen, via een 14+netnummer met hun gemeenten bellen of langs gaan bij de fysieke balie in het gemeentehuis. Welk kanaal iemand ook kiest, de informatie die hij krijgt is altijd hetzelfde.

Rotterdam participeert in Antwoord© als één van de gemeenten in de leeromgeving. Dit houdt in dat Gemeente Rotterdam gezamenlijk met andere gemeenten de verschillende producten van Antwoord©test, zoals de kennisbank en het besturingsmodel. Doel is om deze producten zoveel mogelijk af te stemmen op de gemeentelijke praktijk. Zo wordt Antwoord© een concept dat goed te implementeren is door andere gemeenten.

Noot voor de redactie/