Cap Gemini NederlandPERSBERICHT

Utrecht, 14 oktober 2009

Outsourcing Strategy Survey 2009-2010

Helft bedrijven laat actief gebruik business case achterwege bij evaluatie outsourcingprestaties

Bedrijven laten waardevolle instrumenten onbenut om hun sourcingbeslissingen kwantitatief te evalueren. Het gaat bijvoorbeeld om het bijhouden van een business case of het toepassen van benchmarking bij de evaluatie van de geleverde dienstverlening gedurende de duur en aan het einde van een contractperiode. Dat blijkt uit het rapport "Outsourcing Strategy Survey 2009- 2010" van Capgemini Consulting. Het rapport is een onderzoek naar trends, strategieën en ervaringen op het gebied van sourcing. Het onderzoek is gebaseerd op interviews met CIO's, COO's, CFO's, divisiemanagers en Shared Service managers van 38 in Nederland gevestigde ondernemingen en multinationals. Het onderzoek is uitgevoerd in het laatste kwartaal van 2008 en het eerste kwartaal van 2009.

Met kostenreductie als primaire reden voor sourcing is het niet verwonderlijk dat 90 procent van de deelnemers dit ook als meest belangrijke aspect aangeeft in de business case. Opvallend is wel dat minder dan 45 procent van de deelnemers de business case regelmatig update terwijl ze de business case wel gebruiken als besluitvormingstool. Er zijn weinig bedrijven die de resultaten ten opzichte van de business case bijhouden om er zeker van te zijn dat de juiste beslissing is genomen en de beoogde voordelen worden gerealiseerd.

Stefan Westdijk, Sourcing Strategy Leader Nederland van Capgemini: "Te weinig organisaties updaten hun business case. Naar onze mening is het actief gebruik van de business case heel belangrijk. In de eerste plaats als een richtlijn voor het maken van beslissingen in een latere fase. Ten tweede omdat het belangrijk is de voordelen te meten en te vergelijken nadat de beslissing genomen is. Een consequentie hiervan is dat weinig organisaties kunnen aangeven of zij hun terugverdientijd hebben bereikt en of hun beslissing de goede is geweest".

Naast het bijhouden van de business case adviseert Capgemini organisaties gedurende de contractperiode benchmarks uit te voeren, om hiermee de prestaties van de huidige leveranciers te vergelijken met andere aanbieders. De uitkomst van deze analyse kan bepalend zijn in de beslissing om een contract te vernieuwen of een nieuwe leverancier te vinden. Uit het onderzoek naar de sourcingstrategie van gerenommeerde ondernemingen en multinationals in Nederland blijkt echter dat er maar weinig organisaties zijn die benchmarkinginstrumenten gebruiken om hun beslissing te onderbouwen. Meer dan 50 procent van de organisaties geeft aan tevreden te zijn over de bestaande relatie met de leverancier en maakt geen gebruik van de mogelijkheid om aan het eind van de contractperiode een benchmarkanalyse uit te voeren. Overige redenen voor bedrijven om het contract met de huidige leverancier te vernieuwen zijn voornamelijk de hoge kosten gerelateerd aan het veranderen van leverancier en het verliezen van kennis en ervaring.

Deze resultaten en andere uitkomsten van het onderzoek kunt u online lezen door het volledige rapport te downloaden via:
http://www.nl.capgemini.com/resources/thought_leadership/outsourcing_strategy_survey_20092010/

EINDE PERSBERICHT

Over het onderzoek
Dit onderzoek is uitgevoerd door Sourcing Strategy experts van Capgemini. Het onderzoek is gebaseerd op een serie van 38 face-to-face interviews met executives van gerenommeerde nationale en multinationale bedrijven. In het onderzoek wordt onderscheid gemaakt tussen drie verschillende marktsectoren, waarvan 55 procent van de deelnemers behoort tot de maakindustrie, 24 procent financiële dienstverlening en 21 procent energiebedrijven. De deelnemers zijn geselecteerd op basis van hun actieve betrokkenheid of verantwoordelijkheid voor outsourcing-activiteiten binnen hun organisatie.

Over Capgemini
Capgemini levert aantoonbaar toegevoegde waarde aan de prestaties en veranderingsprocessen van zijn klanten in een groot aantal branches. Dit gebeurt met een compleet en innovatief aanbod van consulting-, technology- en outsourcingdiensten, die vrijheid creëren in het ondernemerschap van de klanten. Daarbij werkt Capgemini op een onderscheidende manier - the Collaborative Business ExperienceTM - samen met zijn klanten aan het behalen van snellere en betere resultaten. Bovendien wordt gebruik gemaakt van het eigen wereldwijde leveringsmodel Rightshore®, met als doel de juiste balans te bieden in het beste talent van verschillende locaties dat als een team samenwerkt om de optimale oplossing voor klanten te creëren en leveren. Capgemini heeft vestigingen in meer dan 30 landen en heeft wereldwijd meer dan 90.000 medewerkers in dienst. De organisatie realiseerde in 2008 een omzet van 8,7 miljard euro. Meer informatie is beschikbaar op www.nl.capgemini.com. Rightshore® is een gedeponeerd handelsmerk van Capgemini.

Capgemini Consulting is het mondiale Strategy en Transformation Consulting label van de Capgemini Group, gespecialiseerd in het adviseren en begeleiden van organisaties bij verandertrajecten: van de ontwikkeling van innovatieve strategieën tot en met de uitvoering daarvan, met continue aandacht voor duurzame resultaten. Capgemini Consulting biedt ondernemingen en overheden een vernieuwende benadering, gebruikmakend van innovatieve methodes, technologie en het talent van meer dan 4.000 consultants wereldwijd.