Politie Hollands Midden

Verkeersveiligheidsfolder in eigen taal voor Oost-Europese bestuurders

De provincie Zuid-Holland kent veel Oost-Europese inwoners en bezoekers die niet allemaal op de hoogte zijn van de verkeersregelgeving en ­wetgeving in Nederland. Daarom heeft het korps Hollands Midden in samenwerking met het Regionaal Ondersteuningsbureau Verkeersveiligheid Zuid-Holland een verkeersveiligheids (preventie) folder ontwikkeld in het Pools, Roemeens, Russisch, Engels en uiteraard ook in het Nederlands. Binnen Politie Nederland is dit de eerste uitgave van een verkeersveiligheidsfolder gericht op deze specifieke doelgroep.

Binnen Politie Hollands Midden is een sterke behoefte aan deze folder, omdat agenten in hun werk vaak door een taalbarrière worden beperkt om goed te kunnen uitleggen waarom een Oost-Europese automobilist is staande gehouden en hoe het justiële traject er vervolgens uitziet. Deze folder maakt het nu mogelijk om Oost-Europese verkeersdeelnemers in hun eigen taal te wijzen op de verkeersregels en ­wetgeving.

De folder wordt ook gebruikt om uitleg te geven over verkeerswetgeving en verkeershandhaving aan Oost-Europeanen die, doordat zij niet op de hoogte zijn van de regels of door cultuurverschil, niet veilig aan het verkeer deelnemen.

Binnen de regio Hollands Midden wordt de folder door politieagenten meegenomen tijdens surveillancediensten en is folder binnenkort ook verkrijgbaar bij ondermeer VVV-kantoren, gemeenten en politiebureau's.

De folders worden in vijf talen door het ROV Zuid-Holland beschikbaar gesteld aan alle ROV's en ieder politiekorps in Nederland.Politie Hollands Midden