Rechtbank 's-Hertogenbosch


Uitspraken bestuursrecht 14 oktober 2009

âs-Hertogenbosch, maandag 12 oktober 2009 - De bestuursrechter doet op woensdag 14 oktober 2009 om 13.00 uur in een openbare zitting uitspraak in de onderstaande zaken (onder voorbehoud).

De Algemene wet bestuursrecht (Awb) bepaalt dat bestuursrechtelijke uitspraken in het openbaar moeten worden gedaan. De rechtbank âs-Hertogenbosch houdt meerdere keren per week een openbaarmakingszitting voor bestuursrechtelijke zaken. De zitting begint om 13.00 uur.

Vanzelfsprekend is iedereen welkom deze zitting bij te wonen. Het is echter goed te weten dat ter zitting enkel en alleen de beslissing van de rechtbank wordt meegedeeld. Waarom de rechter tot die beslissing kwam, wordt niet bekendgemaakt op de zitting. Partijen vinden die motivering in de schriftelijke uitspraak die de rechtbank partijen toestuurt. De rechtbank verstrekt op de openbaarmakingszitting geen afschrift van de uitspraak.

In de correspondentie en bij de aanvang van de behandeling van de zaak worden de zaaksnummers aan de partijen bekendgemaakt. Journalisten treffen de zaaksnummers aan op de eerder toegezonden zittingslijsten.

De openbaarmakingszitting heeft plaats in:
Paleis van Justitie âs-Hertogenbosch
Leeghwaterlaan 8
5223 BA âs-Hertogenbosch

Reguliere bestuursrechtelijke zaken
AWB 08/3547
AWB 08/3530

Voorlopige voorzieningen
AWB 09/4011
AWB 09/5579

Vreemdelingenzaken
AWB 09/8261
AWB 09/4008

Bron: Rechtbank 's-Hertogenbosch Datum actualiteit: 12 oktober 2009