Gemeente Utrecht


| |
|Datum 12 oktober 2009                         |
|                                   |
|Nieuwe stadskantoor Utrecht straks goed toegankelijk voor iedereen  |

|Staatssecretaris Bussemaker van het ministerie van Volksgezondheid,  |
|Welzijn en Sport, bezoekt op 14 oktober aanstaande Utrecht. Ze wil  |
|weten hoe de gemeente ervoor zorgt dat het nieuwe stadskantoor straks |
|goed toegankelijk is voor iedereen. De gemeente heeft al in het begin |
|van het ontwerpproces belangenorganisaties van mensen met een     |
|functiebeperking gevraagd mee te denken over de ontwikkeling van het |
|stadkantoor. Deze aanpak is gebaseerd op de Agenda 22, een lijst met |
|22 afspraken, opgesteld door de Verenigde Naties, om te zorgen dat  |
|mensen met een functiebeperking optimaal kunnen meedoen in de     |
|maatschappij.                             |
|                                   |
|Zowel het bestuur als de ambtenaren van de gemeente Utrecht houden in |
|het kader van Agenda 22 rekening met toegankelijkheid voor mensen met |
|een beperking bij het maken en uitvoeren van beleid. De beperking kan |
|zowel lichamelijk, verstandelijk, als langdurig psychisch zijn.    |
|                                   |
|De gemeente werkt hierbij nauw samen met vertegenwoordigers van    |
|belangenorganisaties, die als geen ander weten waar je rekening mee  |
|moet houden om een gebouw voor iedereen toegankelijk te maken. In het |
|nieuw te bouwen stadskantoor van Utrecht is toegankelijkheid al    |
|tijdens het ontwerpproces is meegenomen. Staatsecretaris Bussemakers |
|bezoekt Utrecht om zich te laten inspireren door de ervaringen met de |
|aanpak van de ontwikkeling van het Stadskantoor.           |
|                                   |
|Een toegankelijk Stadskantoor alleen is echter niet voldoende. Ook de |
|(directe) omgeving moet goed bereikbaar zijn. In het Stationsgebied is|
|dat, door het grote aantal betrokken partijen, een complexe opdracht. |
|Het doel is dat naast het Stadskantoor, ook de openbare ruimte    |
|eromheen het ITS keurmerk voor toegankelijkheid zal krijgen. Een ITS |
|totaal, voor de openbare ruimte, is nog niet eerder toegekend in   |
|Nederland.                              |