Koninklijke BAM Groep

Persbericht

Koninklijke BAM Groep nv

BAM fuseert AM en BAM Vastgoed

Bunnik, 14 oktober 2009 - Koninklijke BAM Groep nv is voornemens om de twee werkmaatschappijen die actief zijn in de Nederlandse vastgoedmarkt - AM Vastgoedontwikkeling bv te Nieuwegein en BAM Vastgoed bv te Bunnik - per 1 januari 2010 samen te voegen onder de naam AM.

Door de samenvoeging van beide BAM-werkmaatschappijen ontstaat één nieuw, sterk en breed vastgoedbedrijf, dat optimaal staat gesteld om in de huidige en toekomstige markt een toppositie als ontwikkelaar van woningen en commercieel vastgoed in te nemen. Tot de activiteiten behoren tevens vastgoedadvisering en -projectmanagement.

Het nieuwe AM positioneert zich als conceptueel sterke gebiedsontwikkelaar met strategische grondposities en als een projectontwikkelaar die actief is in alle deelsegmenten.

AM Vastgoedontwikkeling en BAM Vastgoed behaalden in 2008 gezamenlijk een omzet van circa ¤ 900 miljoen. De beide ondernemingen hebben thans gezamenlijk ongeveer 350 medewerkers in dienst. Naar verwachting gaan door de fusie circa vijftig arbeidsplaatsen verloren. De betreffende medewerkers zullen worden begeleid bij het vinden van een nieuwe werkkring binnen of buiten de Groep. Gedwongen ontslagen worden niet uitgesloten.

De directie van de nieuwe werkmaatschappij zal worden aangevoerd door mr. P.G.A. Noordanus (voorzitter) en drs.ing. R. Vollebregt (vice-voorzitter).

In de komende weken zullen de plannen verder worden uitgewerkt. De betrokken medezeggenschapsorganen is om advies gevraagd.Koninklijke BAM Groep