Gemeente Boekel


Werkzaamheden âombouw en wegdeksanering N605 in de gemeenten Uden, Boekel en Gemert-Bakelâ

Op maandag 31 augustus 2009 is gestart met de civiele werkzaamheden voor het project âombouw en wegdeksanering N605 in de gemeente Uden, Boekel en Gemert-Bakelâ. Er is gestart met de werkzaamheden aan werkvak zuid B van km 2.15 tot km 3.10. Dit is vanaf het kruispunt Verreheide/Handelsesteeg tot net voorbij de Landmeerseloop (gemeentegrens Boekel/Gemert-Bakel).

Binnenkort zal worden gestart met werkvak zuid A. Dit werkvak loopt van km 1.00 tot km 2.15. Van de komgrens met de gemeente Gemert-Bakel tot en met de Verreheide/Handelsesteeg. Om mogelijk wat winst te boeken op de planning, zal met werkvak A worden gestart, wanneer werkvak zuid B ook nog in uitvoering is. Gedurende de werkzaamheden zullen beide werkvakken worden afgesloten. De werkvakken zullen tijdens de werkzaamheden toegankelijk worden gehouden voor de aanliggende bedrijven en aanwonenden. Ook de fietsers kunnen gedurende het werk gebruik maken van het fietspad.

Wanneer de weersomstandigheden ons gunstig gezind blijven, zullen de werkzaamheden aan het werkvak zuid B eind oktober gereed zijn. Zuid A is dan eind december gereed. In het nieuwe jaar (2010) wordt gestart met de werkzaamheden aan werkvak zuid C van km 3.10 tot km 4.56.

Omdat gedurende de werkzaamheden werkvakken volledig worden afgesloten zal het doorgaande verkeer door middel van een grote omleidingsroute worden omgeleid. Het lokale verkeer kan gebruik maken van wegen die buiten het werkvak vallen.

Op onderstaande kaart zijn in rood de werkvakken zuid A en B weergegeven. De grote omleidingsroute is in groen weergegeven. De grote omleiding voor het doorgaande verkeer zal gedurende de gehele uitvoeringsperiode (mei 2009 - april 2011) van kracht zijn.

Tijdens de uitvoeringsperiode wordt u in de gelegenheid gesteld om een kijkje te komen nemen en om vragen te stellen met betrekking tot de uitvoering. Hiervoor kunt u elke dinsdag en donderdag van 9:00 uur tot 10:00 uur terecht in de keet aan de Gemertseweg 12(a). U kunt zich dan melden bij de toezichthouder, dhr. J. van Alphen.