Gemeente Brummen


Brummens bijenproject in prijzen

(Oorspronkelijke publicatie datum: 13-10-2009)

Wethouder Aartsen temidden van de winnaars

Het project Bee, blie in Brummen van de Brummense Imkersvereniging is een van de zes winnend projecten in het kader van 'Levend Landschap'. In aanwezigheid van wethouder Ria Aartsen-den Harder overhandigde gedeputeerde Co Verdaas van de provincie Gelderland afgelopen maandag 12 oktober de cheques ter waarde van 33.333,- aan de imkersvereniging. Deze vereniging zal de komende jaren, ondersteund door Landschapsbeheer Gelderland, de plannen gaan realiseren.

Wat houdt het project in?
Het ingediende voorstel omvat meerdere ideeën voor het welzijn van de bij en andere
insecten. Eén van de ideeën is om in samenwerking met buurtbewoners een open tuin aan te leggen in de nabijheid van de bijenstal van de imkersvereniging. Een grote diversiteit aan drachtplanten is gewenst, zodat er gezorgd kan worden voor constante dracht. Voor de bij en andere insecten is het namelijk van belang dat vanaf het voorjaar tot de late herfst voldoende stuifmeel en nectar beschikbaar is. Bovendien biedt een dergelijke tuin de mogelijkheid voor de imkersvereniging om haar educatieve activiteiten uit te breiden. Niet alleen in de open tuin, maar ook rondom de nieuw te bouwen woonwijk Elzenbos is aanplant van drachtplanten voor Bijen en andere insecten wenselijk. Door aanplant van verschillende soorten kan de constante dracht in het gebied worden versterkt.

Meer over 'Levend Landschap'
Bepaal nu eens zelf wat er met het landschap moet gebeuren. Onder dit motto heeft Landschapsbeheer Gelderland dit voorjaar een oproep gedaan aan alle bewoners van het Nationaal Landschap Veluwe om wensen voor hun omgeving kenbaar te maken. In totaal heeft Landschapsbeheer Gelderland 26 inschrijvingen en initiatieven ontvangen van lokale (bewoners)organisaties verdeeld over het Nationaal Landschap, variërend van het aanleggen van een natuurlijk wandelpad, het landschappelijk en cultuurhistorisch inpassen van de omgeving van een oude molenaarswoning, het openhouden en onthekken van een oude enk tot het aanplanten van kruidenflora in akkerranden voor vogels en vlinders. De zes winnaars vindt u op de website www.landschapsbeheergelderland.nl.

In de zes geselecteerde gebieden worden de ideeën in samenwerking met de initiatiefnemers en buurtbewoners verwerkt tot een landschapsversterkingsplan. Dit is een plan waarin de ideeën zijn uitgewerkt tot uitvoerbare projecten, zodat uitvoering ook daadwerkelijk kan plaatsvinden. Het project Levend Landschap Veluwe wordt mogelijk gemaakt door samenwerking tussen de provincie Gelderland, Landschapsbeheer Gelderland en de Veluwse gemeenten (waaronder de gemeente Brummen).