Gemeente Oirschot

Fietsverlichtingscampagne 2009/2010 van start

Politie Brabant Zuid-Oost doet de komende maanden mee aan de jaarlijks terugkerende landelijke fietsverlichtingscampagne. Dat gebeurt samen met Veilig Verkeer Nederland en de 21 gemeenten in deze regio. De campagne moet het verlichtingsgebruik door fietsers stimuleren. Door het hoge ongevalrisico gaat daarbij de bijzondere aandacht uit naar jonge fietsers (12 tot 24 jaar).

Â

Politie gaat controleren

Een goed zicht in het verkeer is één van de belangrijkste aspecten van verkeersveiligheid. Als verkeersdeelnemers elkaar onvoldoende zien, dan is dit vragen om ongelukken. Deugdelijke verlichting is dan ook verplicht voor fietsers en gemotoriseerd verkeer. De komende maanden gaat de politie in Zuidoost-Brabant intensief controleren op verlichting. Overtreders krijgen meteen een boete die kan oplopen tot 35 euro.

Â

Gadget

Voorafgaand aan de politiecontroles wordt via de media opgeroepen om met verlichting te rijden. Samen met de gemeenten en Veilig Verkeer Nederland worden in Zuidoost-Brabant verschillende controles uitgevoerd. Fietsers met de juiste verlichting kunnen een beloning krijgen in de vorm van een leuke gadget.

Â

Feiten en weetjes

* Een kwart van alle ongelukken met fietsers gebeurt in de duisternis. Landelijk zijn ieder jaar zo'n 10.000 fietsers betrokken bij een tweezijdig ongeval in het donker, meestal met een auto als andere partij. Ruim vijfhonderd fietsers raken hierbij per jaar zwaar gewond en zo'n veertig fietsers overleven het niet.

* Uit onderzoek is gebleken dat ruim de helft van de fietsers in het donker zonder licht rijdt. Als één procent van de fietsers die nu zonder licht rijdt wel z'n licht ontsteekt, scheelt dit elk jaar zo'n tien slachtoffers.

* Fietsers moeten in het donker (tussen zonsondergang en zonsopgang) en, als het zicht ernstig belemmerd wordt, ook bij daglicht voor- en achterverlichting voeren. Ook zijn verplicht: een achterreflector (sinds 1979), reflectoren op de trappers (sinds 1979) en zijreflectie aan de wielen (zo dicht mogelijk bij de velg, bijvoorbeeld op de banden) (sinds 1987).
* Op een fiets mag fietsverlichting aanwezig zijn. Geen enkele fiets moet dus bij verkoop voorzien zijn van verlichting. Pas als in het donker gereden wordt zonder brandende verlichting, is sprake van een strafbaar feit.

Â