Gemeente Brummen


Belangrijke stappen GVVP gezet

(Oorspronkelijke publicatie datum: 13-10-2009)

Op 30 september en 6 en 7 oktober zijn drie gebiedsavonden gehouden over het onderwerp verkeer en vervoer in onze gemeente. In totaal zon kleine honderd inwoners hebben gebruik gemaakt van de uitnodiging om mee te denken over de toekomstige gemeentelijk verkeers- en vervoersplan (GVVP). Het is de bedoeling dat er in het voorjaar van 2010 een nieuw plan klaar ligt.

Het huidige Verkeersstructuurplan dateert uit 1996 en sluit op delen niet meer aan bij de actualiteit. Het gemeentebestuur gaat een nieuw plan opstellen en vroeg haar inwoners mee te denken over dit nieuwe plan. Dit door huidige knelpunten aan te geven, maar ook wensen, suggesties voor het verkeer en vervoer in de toekomst. De eerste bijeenkomst in het gemeentehuis over het buitengebied trok zon kleine vijftig bezoekers. De avonden daarna (resp. 6 oktober over het dorp Brummen en 7 oktober over Eerbeek) trokken beduidend minder meedenkers. Zon 25 personen waren present tijdens de avond over het verkeer in Brummen, zon 15 personen in Spoorzicht Eerbeek toen het ging over het dorp Eerbeek.

Bruikbare signalen
De drie bijeenkomsten begonnen met een korte presentatie over de aanleiding om een GVVP op te stellen. Vervolgens vond een adviesmarkt plaats. Bij verschillende kraampjes konden de bezoekers hun mening en suggesties op een plattegrond kenbaar maken. En waren veel tips, bijvoorbeeld over sluipverkeer, verkeersveiligheidsituaties, het belang van fietspaden, parkeersituaties en geluidsproblemen.

Vervolgtraject
In de komende periode wordt de inbreng van deze drie avonden geïnventariseerd en gekoppeld aan al bestaande informatie en beleidskader. Samen vormt dit het vertrekpunt voor het op te stellen nieuwe gemeentelijke verkeers- en vervoersplan. Dit moet eerst leiden tot een plan met de hoofdlijnen dat wordt voorgelegd aan het college van B&W. Het plan wordt ook aan de inwoners gepresenteerd met de mogelijkheid hierop een reactie te geven. Kleine bijstellingen zijn dan ook nog mogelijk. Vervolgens wordt er een definitief plan gemaakt. Dit plan bevat dan ook een uitvoeringsprogramma. Het gemeentebestuur hoopt dat dit nog voor de zomer van 2010 gereed is.

Meer informatie over dit onderwerp vindt u op een speciale projectpagina op deze site.