Wegener NV

| | |

|Persbericht                  |    |         |
|                       |    |         |
|                       |    |         |
|                       |    |         |
|                       |    |         |
|                       |    |         |
|                       |    |         |
|                       |    |         |
|                       |    |         |
|                       |    |         |
|                       |    |         |
Pensioenfonds Wegener naar PGB

Koninklijke Wegener NV (Wegener) sluit zich aan bij het Pensioenfonds voor de Grafische Bedrijven (PGB)2. Wegener, PGB en Algemeen Pensioenfonds Wegener (APW)3 hebben daarvoor een intentie-overeenkomst getekend. Na goedkeuring door de Deelnemersraden en De Nederlandsche Bank en onder voorbehoud van definitieve overeenstemming over de te sluiten overeenkomsten gaan het vermogen, de pensioenaanspraken en ingegane pensioenen over van het ondernemingspensioenfonds APW naar het bedrijfstakpensioenfonds PGB. Het belegd vermogen van APW bedraagt ruim E 750 miljoen. Betrokken partijen streven ernaar de overdracht en aansluiting per 1 januari 2010 te realiseren.

De aanleiding voor deze stap, is volgens Hans Kes (voorzitter van het pensioenfonds APW) de verwachting dat op termijn de belangen van de deelnemers beter zijn gediend in een groter geheel. Verder speelde de toenemende professionalisering van het pensioen- en vermogensbeheer en de sterkere financile positie van het PGB met het oog op toekomstige toeslagverlening een rol in de besluitvorming.

De aansluiting van APW past voor Ruud Degenhardt (bestuursvoorzitter PGB) in het streven van het fonds om in overleg met sociale partners en in samenwerking met andere ondernemings- en bedrijfstakfondsen uiteindelijk te komen tot één overkoepelend pensioenfonds voor de mediasector. Dat is nodig op om langere termijn pensioen tegen onderscheidende voorwaarden te kunnen blijven leveren.

Paul van Leeuwen (directeur uitvoeringsorganisatie Grafische Bedrijfsfondsen) ziet een ontwikkeling waarbij meer pensioenfondsbestuurders overwegen de uitvoering van de pensioenregeling bij een groter collectief en een solide uitvoeringsorganisatie onder te brengen. Nadat eerder een aantal andere uitgevers kozen voor PGB/GBF, is het goed te zien dat ook APW zich nu wil aansluiten.

Apeldoorn/Amsterdam, 14 oktober 2009

Koninklijke Wegener NV
Pensioenfonds voor de Grafische Bedrijven
Algemeen Pensioenfonds Wegener

-----------------------
Koninklijke Wegener NV is een beursgenoteerde (Euronext) onderneming in kranten en multimedia. Wegener, gevestigd in Apeldoorn, is uitgever van regionale dagbladen en huis-aan-huiskranten in Nederland. Daarnaast ontwikkelt en exploiteert het bedrijf internetproducten en -diensten en het levert grafische producten en diensten.

2 PGB is een bedrijfstakpensioenfonds voor de grafimedia en uitgeverijbranche. Bij het fonds zijn circa 43.000 werknemers, in dienst bij 2.650 werkgevers, voor hun pensioen verzekerd. Het totale deelnemersbestand inclusief de pensioengerechtigden komt uit op 81.000 (medio 2009). PGB heeft de uitvoering van de pensioenadministratie en het vermogensbeheer ondergebracht bij de Grafische Bedrijfsfondsen (GBF). Het vermogen van PGB bedraagt circa ?~¤¥Šª«°± 5 V W w x ° ± Y ¿ À  ðìðìáìÕÌÀ·Õª¤ì ìª.?}odoVMVE 8,5 miljard. 3 APW is het ondernemingspensioenfonds van Wegener. Bij het fonds zijn circa 12.000 mensen voor hun pensioen verzekerd waarvan 3.800 in actieve dienst bij Wegener.

| | | | |
Wegener NV