Ingezonden persbericht---Persbericht

Wiertz Personeelsdiensten opgetogen over foutieve voorspellingen Etil -zelfs nog veel minder dan 40.500 werkelozen in Limburg-

Kerkrade, 15 mei 2009. Uitzendorganisatie Wiertz Personeelsdiensten heeft met instemming kennis genomen van de berichten in Dagblad de Limburger en het Limburgs Dagblad over de voorspellingen van Etil. Telde Limburg in mei van dit jaar bijna 40.000 werklozen, rekenmeester Etil vreesde toen dat de teller volgend jaar op 70.000 werklozen zou komen staan. Alleen al tussen mei en november van dit jaar zouden 15.000 mensen hun baan verliezen. In 2010 zou hier dan nog eens grofweg eenzelfde aantal bij komen. "Deze voorspellingen zijn dus absoluut onjuist" zo liet algemeen directeur Harm Wiertz in mei van dit jaar via een persbericht weten. Inmiddels maakten Dagblad de Limburger en het Limburgs Dagblad bekend dat Etil er met haar voorspellingen naast heeft gezeten. Het aantal werkelozen in Limburg zou momenteel nog 40.500 zijn en daarmee is het aantal nauwelijks gegroeid sinds het voorjaar. Wiertz Personeelsdiensten is blij met het goede nieuws van deze conclusie. Want dit betekent dat het helemaal niet zo slecht gaat met de economie en we het ergste achter de rug hebben.

De organisatie ziet sinds een aantal maanden in Limburg, Brabant en Gelderland de eerste tekenen van economisch herstel zichtbaar worden. "De uitzendbranche zit helemaal vooraan in de economische beweging" aldus Wiertz. "Dit betekent dat we de eerste klappen krijgen wanneer er mensen ontslagen worden, maar ook dat we het als eerste merken als de economie weer aantrekt". "Het eerste kwartaal van 2009 was ook voor onze organisatie moeilijk. Dat valt niet te ontkennen. Opdrachten vielen stil waardoor we niet alle uitzendkrachten aan het werk konden houden". Vanaf april ziet de uitzendorganisatie de vraag naar personeel echter weer duidelijk toenemen. Dit wijst er op dat de ergste problemen achter de rug zijn en werkgevers nu weer langzaam op stoom gaan komen. Harm Wiertz: "Het lijkt er sterk op dat de voorspellingen van Etil achter de feiten aan liepen en gebaseerd waren op een onderzoek dat onder werkgevers gedaan is in het vierde kwartaal van 2008 of het eerste kwartaal van 2009. Logisch dat iedereen toen somber was. Het was toen immers onduidelijk hoe lang de crisis zou duren of hoe erg de crisis zou worden. Inmiddels weten we echter dat de ergste pijn voorbij is. Het vertrouwen neemt alom toe. Er zullen best nog wat mensen zonder werk raken de komende maanden, -dat zijn dan de naweeën van het afgelopen jaar-, maar omgekeerd zien we dat die mensen langs de achterdeur weer naar binnen gaan en het werk hervat wordt".

Wiertz Personeelsdiensten is zelfs van mening dat het huidige cijfer van 40.500 Limburgse werkelozen fors naar beneden bijgesteld moet worden. "Wie zijn baan verliest gaat naar het UWV of het Werkplein en meldt zich werkeloos. Een dag later gaat men echter vaak alweer via een uitzendorganisatie aan de slag. Weliswaar tijdelijk maar toch: men is aan het werk. Tegelijkertijd blijft men echter als werkeloos geregistreerd omdat het immers een tijdelijke baan betreft. Op die manier zitten bij die 40.500 werkelozen dus grofweg ook alle uitzendkrachten die in Limburg aan het werk zijn. Die moet je er uit halen om een echt beeld te krijgen" zo meent Harm Wiertz.

Over Wiertz Personeelsdiensten

Wiertz Personeelsdiensten heeft zich de afgelopen 12,5 jaar ontwikkeld tot een toonaangevende intermediair in arbeid. Als familiebedrijf doet de organisatie dit op onderscheidende wijze. Men staat voor meer inzet, meer gevoel voor de markt, meer pro-activiteit en meer continuïteit. Wiertz Personeeldiensten wil de beste zijn in oplossingen voor flexibele arbeid van starters tot professionals, van ongeschoold tot wetenschappelijk niveau. De organisatie is met 15 kantoren actief in Nederland en Duitsland. Wiertz Personeelsdiensten is onderdeel van Wiertz Groep. Kijk ook op www.wiertz.com.