Gemeente Sittard-Geleen


PERSBERICHT

159_2009

750.000 euro voor versterking stadscentrum Sittard

Sittard-Geleen, 13 oktober 2009 -- Het college van B&W stelt de gemeenteraad voor om 750.000 euro beschikbaar te stellen om op korte termijn de aantrekkelijkheid van het centrum van Sittard te verbeteren. De maatregelen die hiermee betaald worden, zullen in 2010 en 2011 uitgevoerd worden.

,,Sinds 2006 hebben we een reeks van maatregelen genomen om de koopkracht in de centra te verbeteren,' zegt wethouder Pieter Meekels (economie). ,,Het effect van die maatregelen is soms pas over enkele jaren zichtbaar. Om nu op korte termijn nog iets extra's te doen, stellen we de raad voor om geld beschikbaar te stellen, met name voor promotieactiviteiten en leegstandsbestrijding.'

De noodzaak om op korte termijn enkele zaken op te pakken, werd bovendien versterkt door de minder rooskleurige economisch situatie op dit moment.

De maatregelen die genomen worden zijn:

* de aanpak van de leegstand, onder meer door een winkelacquisiteur te benoemen, een brancheverdelingsplan op te stellen en de winkelrouting te versterken
* extra promotie voor de centra, aanvullend op en samen met de winkel- en evenementenpromotie die vanuit centrummanagement georganiseerd wordt
* extra promotie van de weekmarkten in Sittard en Geleen
* het inhalen van achterstallig onderhoud en verbetering van het onderhoudsniveau in de centra, in combinatie met een intensivering van het stadstoezicht in de centra
* de aanschaf van sfeerverhogende feestverlichting

Eerder al is een scala van maatregelen genomen om de kwaliteit en de aantrekkelijkheid van de stadscentra in Sittard en Geleen te verbeteren. Denk hierbij onder meer aan de invoering van centrummanagement, het verbeteren van de bewegwijzering, het invoeren van reclame-, uitstallingen- en terrassenbeleid. Daarnaast wordt op dit moment bijvoorbeeld gewerkt aan het Masterplan Openbare Ruimte Binnenstad Sittard, de opstelling van de integrale horecanota, meer achteraf betaald parkeren en efficiëntere bevoorrading.

Het beschikbaar stellen van extra geld voor het centrum van Sittard maakt deel uit van het actieplan Koersvast, dat in november in de gemeenteraad besproken wordt. Met Koersvast probeert het gemeentebestuur de gevolgen van de economische crisis voor ondernemers in Sittard-Geleen waar mogelijk te verzachten.


---