Nederlandse Organisatie voor Wetenschappelijk Onderzoek

14 oktober 2009

Partners in de polder

Nederland moet nu plannen maken om de komende tientallen jaren maximaal profijt te trekken uit onderzoek en innovatie in de levenswetenschappen. Het boek Partners in de polder vormt daar een belangrijke aanzet toe. Onder leiding van het Netherlands Genomics Initiative (NGI) staken de grootste spelers op het terrein van de levenswetenschappen - waaronder NWO - de koppen bij elkaar. Het resultaat: een ontwerp voor intensieve samenwerking in de levenswetenschappen: Partners in de polder.

Samen met de andere leden van de Task Force Life Sciences (NWO-CW, NWO-ALW, ZonMw, en STW) nam NGI het initiatief om de toekomst voor de levenswetenschappen eens kritisch onder de loep te nemen. Partners in de Polder brengt niet alleen de toekomst van de levenswetenschappen in beeld, maar de auteurs hebben zich tevens voor de uitdaging gesteld deze toekomst zeker te stellen.

Partners in de polder pleit voor Nederland als één sterke bioregio die het op kan nemen tegen grootmachten als de Bay Area in San Francisco. Wetenschappers, bedrijven en overheid moeten hun krachten bundelen in een beperkt aantal partnerships.

De levenswetenschappen zullen een steeds belangrijkere economische en maatschappelijke rol gaan spelen in de bv Nederland. Partners in de polder laat zien dat het daarom cruciaal is om blijvend te investeren in de levenswetenschappen. Beleid moet zich richten op de lange termijn en daarbij voortbouwen op de bestaande krachten.

Partners in de polder zal op 20 oktober tijdens het Life Sciences Momentum 2009 http://www.momentum2009.org/ worden gepresenteerd. Tijdens deze dag zal de inhoud van het boek ook uitvoerig worden besproken. Vanaf 20 oktober is het boek ook te downloaden via www.lifesciences2020.nl.


---