Gemeente Amersfoort

Persbericht Gemeente Amersfoort - woensdag 14 oktober 2009

Gemeente Amersfoort vraagt inwoners naar kwaliteit uitgaande brieven

Tot en met 30 oktober doet de gemeente Amersfoort onderzoek naar de kwaliteit van de uitgaande brieven. Alle mensen, die tijdens deze periode een brief van de gemeente krijgen, ontvangen daarbij een enquêteformulier. De gemeente wil graag weten wat de ontvanger van de brief vindt.

Betere dienstverlening
Al ruim een jaar werkt de gemeente Amersfoort aan de verbetering van de dienstverlening. Het streven is om inwoners snel, deskundig en vriendelijk te helpen bij hun vragen. Het antwoord van de gemeente moet voor bewoners transparant en duidelijk zijn. Duidelijke brieven passen daar bij.

Wethouder Sebastiaan van 't Erve van dienstverlening: ,,Vanuit onze dienstverlening wil ik weten of het lukt om steeds beter schriftelijk te communiceren. Ik ben benieuwd wat de reacties van de briefontvangers zijn. Ik reken erop dat veel mensen reageren, dat helpt ons om ons werk nog beter te doen''.

Wat vindt de ontvanger?
De uitgaande brieven van de gemeente zijn het afgelopen jaar bekeken en aangepast. Nu is het tijd om aan de inwoners, de ontvangers, te vragen wat zij van de brieven vinden. Er wordt gevraagd of de brief duidelijk is en prettig van toon.

De gemeente hoopt dat veel mensen de enquête invullen en terugsturen. De resultaten van het brievenonderzoek worden gebruikt om de brieven nog verder te verbeteren en klantgerichter te maken.

Noot voor redacties

Noot voor de redactie,