Ingezonden persbericht
Wijzigingen Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo) Voor hulp bij het huishouden

Vanaf 1 januari 2010 treedt een wetswijziging in de Wmo in werking. Deze wijziging heeft tot doel de positie van Wmo-cliënten te versterken en omvat de volgende drie kernelementen:


1. Persoonsgebonden budget voor hulp bij het huishouden specifiek voor het inhuren van een alfahulp Aanbieders van hulp bij het huishouden in het kader van de Wmo maken veel gebruik van alfahulpen. De alfahulpconstructie bracht veel onduidelijkheden en ongewenste situaties voor alfahulpen, cliënten, gemeenten en zorgaanbieders met zich mee. De wetswijziging zorgt er voor dat de relatie werkgever (zorgaanbieder óf cliënt) - werknemer (alfahulp) duidelijk wordt. Met ingang van 1 januari 2010 mogen namelijk enerzijds aanbieders van hulp bij het huishouden alleen nog personeel in loondienst inzetten. Anderzijds kan een alfahulp er voor kiezen alfahulp te blijven en ingehuurd worden door een cliënt (deze is dan werkgever), die daarvoor een persoonsgebonden budget van de gemeente gebruikt.


2. Geïnformeerde toestemming
Iemand die recht heeft op een individuele Wmo-voorziening, heeft keuzevrijheid in het ontvangen van een voorziening in natura of het ontvangen van een hiermee vergelijkbaar en toereikend persoonsgebonden budget. Om de cliënt goed en weloverwogen een keuze te laten maken, moet de gemeente vooraf duidelijkheid geven over de gevolgen van de te maken keuze. De gemeente moet er redelijkerwijs zeker van zijn dat de cliënt zich bewust is van alle rechten en plichten die de keuze met zich meebrengt.


3. Overlegbepaling
In de Wmo is per 1 januari 2010 geregeld dat zorgaanbieders met elkaar in overleg moeten gaan over de overname van personeel. Stel dat de heer X hulp bij het huishouden krijgt van zorgaanbieder A, maar dat die vanaf 1 januari 2010 geen nieuw contract meer krijgt van de gemeente. De zorg wordt dan geleverd door een andere aanbieder (aanbieder B). Aanbieder A en B moeten met elkaar in overleg over de overname van personeel. De gemeente moet erop toezien dat dit overleg ook echt plaatsvindt. Afhankelijk van de keuze van de thuishulp van de heer X kan het zijn dat hij zijn 'eigen' thuishulp kan houden, via een andere aanbieder.

De gemeente benadert binnenkort inwoners die hulp bij het huishouden ontvangen. In een persoonlijke brief wij leggen uit wat bovenstaande wijzigingen eventueel voor cliënten betekenen.

Hengelo (Gld), 14 oktober 2009
Ingezonden persbericht