Ingezonden persbericht---Vanaf 1 januari 2010 bromfietsexamen verplicht
Stopzetting subsidie bromfietscursus

De gemeente vindt verkeersveiligheid voor jongeren erg belangrijk. Dankzij subsidie van de gemeente en de provincie Gelderland (ROVG) kon de bromfietsopleiding (theorie-examen en 4 praktijkuren) de afgelopen jaren voor slechts E 50,- worden aangeboden aan aanstaande 16-jarigen. Een groot aantal jongeren maakte gebruik van deze regeling.

Bromfietsexamen
Op 1 januari 2010 wordt het bromfietsexamen met praktijkgedeelte ingevoerd. Het bromfietsexamen is bedoeld om de verkeersveiligheid te verbeteren. Tot nu toe was alleen een theorie-examen verplicht. De invoering van dit bromfietsexamen betekent ook de stopzetting van de subsidie door de gemeente en de provincie voor het bromfietscertificaat.

Stopzetting aanmeldingen
In verband met de stopzetting van de subsidie, moeten alle binnengekomen aanmeldingen voor de tweede helft van 2009, vóór 1 januari 2010 zijn afgehandeld. Na overleg met Duurzaam Veilig Verkeer en de door hen ingeschakelde verkeersscholen is besloten dat er ná 17 oktober 2009 geen nagekomen aanmeldingen voor de bromfietscursus meer geaccepteerd worden.

Jongeren die tussen 1 juli en 31 december 2009 16 jaar worden, hebben in april 2009 een uitnodiging voor aanmelding voor het bromfietscertificaat ontvangen van de gemeente. Als zij het aanmeldingsformulier tijdig hebben teruggestuurd, dan krijgen ze bericht wanneer ze kunnen instromen.

Hengelo (Gld), 14 oktober 2009