Gemeente Rotterdam


---
|              |             |[pic]            |
|              |             |              |
|[pic]           |2009 | 166        |Concerncommunicatie     |
|              |             |              |
|              |14 oktober 2009     |Bezoekadres: Stadhuis    |
|              |             |Coolsingel 40, Rotterdam  |
|              |             |Postadres: Postbus 70012  |
|              |             |3000 KP Rotterdam     |
|                                         |
|Rapport Nicis Institute: Rotterdamse integrale aanpak succesvol          |
|                                         |
|Maak Rotterdamse Kansenzones mogelijk voor alle Vogelaarwijken          |
|                                         |
|Woensdag 14 oktober heeft wethouder Dominic Schrijer (werk, sociale zaken &    |
|grotestedenbeleid) aan minister Van der Laan het rapport 'Doorzettingskracht in de|
|economisch, lessen uit Rotterdam' van het Nicis Intitute overhandigd. Nicis    |
|Intitute concludeert dat de Kansenzone-aanpak in Rotterdam-Zuid een sterk     |
|voorbeeld is van succesvol investeren in de economie van achterstandswijken.   |
|Wethouder Schrijer roept minister Van der Laan op om de succesvolle        |
|subsidieregeling Kansenzones mogelijk te maken in alle Vogelaarwijken in     |
|Nederland.                                    |
|                                         |
|Dominic Schrijer: "Onze aanpak in Rotterdam-Zuid is een voorbeeld voor binnen- en |
|buitenland. Het werkt, met Kansenzones heeft het MKB een oppepper gekregen. In  |
|totaal investeerden ruim 800 ondernemers ruim E 45 miljoen in de wijk. Veel    |
|ondernemers hebben hun omzet zien groeien en hebben ze meer vertrouwen in hun   |
|toekomst. Er hebben zich de afgelopen vier jaar nieuwe (startende) ondernemers in |
|de kansenzones gevestigd en veel ondernemers hebben we voor het gebied behouden. |
|Het onderzoek van Nicis laat zien dat een integrale aanpak werkt, maar naast de  |
|Kansenzone regeling moet je dan ook investeren in de veiligheid en de buitenruimte|
|van winkelgebieden en in beter ondernemerschap en betere ondernemersvaardigheden |
|in kwetsbare wijken. Daarom is het belangrijk dat we de kansenzones nu ook    |
|uitbreiden naar de rest van de kwetsbare wijken in Rotterdam. Zeker in economisch |
|moeilijke tijden."                                |
|                                         |
|Rotterdam heeft al vanaf 2005 ervaring opgedaan met de Kansenzones aanpak. Met  |
|deze aanpak wordt door middel van investeringspremies en andere gunstige     |
|regelingen het ondernemersklimaat versterkt in kwetsbare sociaal-economische   |
|gebieden. De aanpak, die onderdeel uitmaakt van het integrale actieprogramma Pact |
|op Zuid, heeft de afgelopen 4 jaar geleid tot goede resultaten. Het college heeft |
|in het kader van de maatregelen tegen de crisis de Kansenzones aanpak sinds juni |
|2009 een vervolg gegeven. Woensdag 14 oktober is het adviesrapport officieel   |
|aangeboden door wethouder Schrijer aan minister Van der Laan tijdens de      |
|conferentie "Kansrijk ondernemen in de krachtwijken" in de Creative Factory in  |
|Rotterdam Zuid.                                  ||