Ingezonden persbericht


Persbericht, 14 oktober 2009

Spaarders wapenen zich

Sinds de introductie vorige maand van www.mijn-spaarrente.nl zijn 7.500 abonnees ingeschreven. Gemiddeld werden per abonnee meer dan 4 rekeningen aangemeld. Gezamenlijk zijn nu meer dan 30.000 meldingen ingesteld om de rente van spaarrekeningen en/of deposito's in de gaten te houden.

Daarmee wapenen spaarders ze zich tegen het Dakpannensysteem. Spaarrekeningen met hoge lokrentes introduceren, maar in de maanden en jaren erna de rente (onafhankelijk van marktontwikkelingen) systematisch verlagen, in de hoop dat spaarders trouw blijven aan hun rekening, terwijl nieuwere spaarvormen, met hogere rentes of gunstiger voorwaarden worden aangeboden.

ING koploper
Drie banken voeren de lijst met meldingen aan: ING, Rabo en ABN-Amro. Ondanks dat ING niet de meeste spaarders heeft (dat is Rabo met ruim 40% van alle spaartegoeden), staat deze bank veruit bovenaan. Het gaat vooral om de Toprekening, die begin 2008 is geĂŻntroduceerd en waarvan de rente nu al is verlaagd tot 2,25% en de Profijtrekening van begin 2009, die (nog) op 2,75% staat.

Dakpannensysteem
Al maanden zien we bij elke reclame over lenen: Let op! Geld lenen kost geld. Maar sparen kan ook geld kosten. Elk jaar wordt meer dan 4 miljard euro te weinig spaarrente uitbetaald. Die door spaarders geleden schade is vele malen groter dan de schade veroorzaakt door de nu bijna failliete DSB Bank.

Het beruchte Dakpannen-systeem wordt door de grote Nederlandse banken toegepast. In het boek Blauw bloed is het door een ex-medewerker van Postbank/ING uitgebreid beschreven. Tot onze spijt constateren we dat die banken hiermee gewoon doorgaan en hun trouwe klanten systematisch tekort blijven doen.Ingezonden persbericht