Nederlandse Organisatie voor Wetenschappelijk Onderzoek

14 oktober 2009

Nachtelijk windmaximum voor het eerst in kaart gebracht

NWO-onderzoeker analyseert wind in onderste honderden meters

Op mooie, zonnige dagen met rustige weersomstandigheden steekt 's avonds op zo'n 200 meter hoogte steevast sterke wind op. Onderzoeker Peter Baas heeft voor het eerst in kaart gebracht hoe dergelijke krachtige wind zich hoog in de lucht ontwikkelt. Met zijn onderzoek levert hij een belangrijke bijdrage aan de verbetering van weer- en klimaatmodellen. Kennis van deze windstromen is bovendien van groot belang voor bijvoorbeeld de luchtvaart en het opwekken van windenergie. De NWO-onderzoeker promoveert op 14 oktober aan de Wageningen Universiteit.

Dichtbij de grond valt in de avond vaak de wind weg, maar op enkele honderden meters hoogte neemt de wind op dat moment juist sterk toe. Dit komt doordat koele lucht vlak boven het aardoppervlak onder een warmere luchtlaag blijft hangen. De windsnelheid op honderden meters hoogte is sterk afhankelijk van de manier waarop de koele en warme lucht mengt. 's Nachts stopt het mengen en ontstaat een stabiele grenslaag. Aan de bovenkant van die laag kan de wind dan snel toenemen. Peter Baas onderzocht hoe laaghangende koude lucht en hogere lagen warme lucht mengen.

Onderzoeker Peter Baas analyseerde het nachtelijk windmaximum aan de hand van metingen op de 200 meter hoge KNMI-meetmast in Cabauw. Hij testte de processen die een rol spelen in het ontstaan van het nachtelijk windmaximum. Baas laat zien hoe menging van luchtlagen in modellen weergegeven moet worden om nachtelijke windsnelheden te voorspellen.

Het onderzoek van Peter Baas maakt deel uit van het project Klimaat aan het landoppervlak en de rol van de stabiele grenslaag - DEEL 2. Dit project vindt plaats binnen het NWO-thema Duurzame aarde. Het onderzoek van Baas werd gefinancierd door NWO.


---

Meer informatie:

- Peter Baas (KNMI)

- peter.baas@knmi.nl, persvoorlichting@knmi.nl, telefoon 030 2206317 of 06 53 214 364
- promotiedatum: 14 oktober

- promotor: prof. dr. B. Holtslag, copromotor: Dr. F.C. Bosveld

09-46

---