Ingezonden persbericht


Persbericht

Organisaties nemen afscheid van handmatige planning

~ Onderzoek VPTU: ruim kwart Nederlandse bedrijven overweegt aanschaf systeem voor personeelsplanning ~

Maarssen, 14 oktober 2009 - Bedrijven die nog handmatig plannen, zijn zeldzaam. Dat blijkt uit marktonderzoek van de Vereniging Planning, Tijdsregistratie en Urenverantwoording (VPTU) ter gelegenheid van het PTU congres dat onlangs werd georganiseerd door Heliview in samenwerking met Paralax Planning Solutions, marktleider op het gebied van personeelsplanningsoftware.

Van de 714 organisaties die in het voorjaar van 2009 werden ondervraagd, geeft ruim de helft aan op dit moment reeds gebruik te maken van een systeem voor personeelsplanning. Daarnaast geeft 26 procent aan de invoering van een systeem serieus te overwegen.

Van alle respondenten geeft 88 procent aan dat het systeem de verwachtingen heeft waargemaakt, waarbij onder meer voordelen als een grotere efficiency, financiële voordelen en een hogere medewerkertevredenheid worden genoemd. De belangrijkste financiële voordelen die worden ervaren zijn een geoptimaliseerde bezettingsgraad van de (productie)afdelingen (71%) en een aanzienlijke en aantoonbare kostenbesparing, omdat de personeelskosten beter kunnen worden beheerd en gestuurd (66%).

Opvallend is dat disciplines als planning, tijdsregistratie en / of urenverantwoording nog geen duidelijke vaste plek hebben binnen de ondervraagde organisaties. Bij 38 procent van de organisaties houdt de P&O afdeling zich ermee bezig, bij 26 procent zijn het vooral de afdelingshoofden en bij 13 procent is de afdeling planning, of het bedrijfsbureau belast met planning, tijdsregistratie of urenverantwoording. Bij 21 procent van de organisaties vangt een andere functionaris deze taken op.

Rob Buikema, directeur van Paralax Planning Solutions: "Deze uitkomsten verbazen me niet, want we zien de afgelopen jaren een enorme toename in het gebruik van geautomatiseerde planning tools. Technologische ontwikkelingen maken het steeds aantrekkelijker om pen en papier of Excel-bestanden in te ruilen voor een intelligent planningsysteem. Dat kan een hoop tijd en moeite besparen. Maar ook maatschappelijke ontwikkelingen dwingen organisaties om naar hun personeelsplanning te kijken. Denk aan de toename van het aantal deeltijdmedewerkers, wat de interesse doet toenemen in zelfroosteren. Werknemers willen meer invloed uitoefenen op hun werktijden en kunnen dat nu ook, bovendien neemt het de personeelsplanner een hoop tijd uit handen."

BERICHT VOOR DE REDACTIE