Provincie Noord-Holland

PERSBERICHT

Gedeputeerde Staten beantwoorden vragen PvdA en CDA: Plannen winkels op bedrijventerreinen in strijd met provinciaal beleid

De plannen om grootschalige winkels te vestigen op bedrijventerreinen in onder andere Medemblik en Texel zijn in strijd met provinciaal beleid. Dat stellen Gedeputeerde Staten in antwoord op schriftelijke vragen van PvdA en CDA.

Volgens Gedeputeerde Staten zijn de plannen om een Action XL te vestigen op een bedrijventerrein in Medemblik en een Aldi te vestigen op een bedrijventerrein op Texel in strijd met het provinciale beleid. Detailhandel is daar alleen mogelijk als het gaat om handel in volumineuze goederen, zoals tuincentra of meubelwinkels. Action XL en Aldi voldoen daar niet aan. De provincie zal de gemeenten hierop wijzen. Wanneer de gemeenten de plannen blijven doorzetten kan de provincie een aanwijzing geven of zelf een inpassingsplan maken, om ongewenste ontwikkelingen te voorkomen.

De statenleden Ed Wagemaker (PvdA) en Cees Broekhoven (CDA) vroegen ook aandacht voor twee conflicten tussen gemeenten over de invulling van bedrijventerreinen. De gemeenten Hoorn en Stedebroec zijn het onderling oneens over uitbreiding van het Streekhof, een overdekt winkelcentrum. Hoorn en Koggenland zijn het oneens over het soort bedrijvigheid dat is toegestaan op bedrijventerrein Distriport. Over het Streekhof wordt advies gevraagd aan de regionale adviescommissie voor detailhandel. Bij Distriport zal de provincie via een zienswijze aangeven dat grootschalige kantoren daar niet zijn toegestaan.

PvdA en CDA stelden vragen om duidelijkheid te krijgen van de provincie wat de precieze regels zijn rond dit soort vestigingen van detailhandel en kantoren op industrieterreinen. In de provinciale detailhandelsnota zijn hier voor heel Noord-Holland afspraken over gemaakt, die onder meer bedoeld zijn om de centrumfunctie van binnensteden te beschermen. Volgens Gedeputeerde Staten bieden deze regels voldoende mogelijkheid om gemeenten aan te spreken op ongewenste ontwikkelingen.


*** EINDE PERSBERICHT ***


Noot voor redacties