Ingezonden persbericht


Published: 12:00 14.10.2009 GMT+2 /HUGIN /Source: Rabobank /AEX: Rabobank /ISIN: -

Rabobank-rapport: Kansen voor Nederlandse varkenshouder in duurzame productie

Rabobank-rapport varkenshouderij 'Groeien met grenzen':

'De Nederlandse varkenshouderij kan nog verder groeien als toonaangevende sector. Ondernemers in de varkenshouderij hebben zich in het verleden bewezen als het gaat om het inspelen op steeds aangescherpte eisen en het benutten van nieuwe mogelijkheden. Met de verwachte eisen rond duurzaamheid komt dat goed van pas. Rabobank verwacht daarom dat voor deze sector, ook in de toekomst, mooie kansen liggen.' Dat stelde Dirk Duijzer, directeur Food & Agri Rabobank Nederland, bij de presentatie van het rapport 'Groeien met grenzen' over de toekomst van de varkenshouderij op het Openingscongres van de Landbouw Vakbeurs te Den Bosch.

Dirk Duijzer ziet vooral in de bewezen flexibiliteit van de Nederlandse varkenshouderij een prima basis: 'Er komt meer concurrentie binnen Europa.Vooral de Noordwest-Europese markt vraagt om meer duurzaamheid. Ook zal sprake zijn van aangescherpte nationale wetgeving over ammoniak-reductie en huisvesting. Dit laatste betekent voor diverse varkenshouders een grote uitdaging.' Van oudsher heeft de Nederlandse varkensvleesketen een sterke positie in Europa. De sector inclusief de verwerkende industrie heeft de weg naar de export altijd al goed weten te vinden. Ook zijn ondernemers uit de sector in staat om hogere kosten in de bedrijfsvoering te integreren, zonder concurrentiekracht te verliezen. 'Die open, internationaal gerichte blik van ondernemers in de sector komt in het komende decennium met verdergaande eisen - bijvoorbeeld op gebied van duurzaamheid - uitstekend van pas. In een meer concurrerende marktomgeving en een veranderende maatschappij gaat het immers vooral om snel en flexibel inspelen op nieuwe mogelijkheden,' aldus Duijzer.

Rabobank ziet ook aandachtspunten voor de varkenshouderij. Duijzer noemt dan vooral het behoud van maatschappelijk draagvlak voor de sector. Open, transparant en uitnodigend opstellen richting maatschappij en een gezamenlijke wil tonen zijn volgens hem de belangrijkste uitdagingen voor de Nederlandse varkenshouders. Naast dit imago-aspect liggen er ook uitdagingen op het terrein van een betere ontsluiting van mineralen en het vasthouden aan en het uitvoeren van gemaakte afspraken in de provinciale reconstructieplannen. Duijzer: 'Ook dit zijn voorwaarden om de verduurzaming van de varkensvleesproductie succesvol in de markt tot waarde te brengen. Ik verwacht dat Nederland op dit terrein een voortrekkersrol kan spelen op basis van het ondernemerschap in de sector.'