Gelders Overijssels Bureau voor Toerisme

Deventer, 14 oktober 2009

Weinig enthousiasme voor loslaten voorjaars- en herfstvakantie in 2011/2012

Toeristische sector Oost-NL verdeeld over nieuwe vakantiespreidingsregeling

De toeristische sector in Oost-Nederland is verdeeld over de nieuwe vakantiespreidingsregeling. Verder is er geen enthousiasme voor de keuzevrijheid van het onderwijsveld met betrekking tot de voorjaars- en herfstvakantie. Dat blijkt uit een extra meting van de Monitor Toeristische Bedrijven onder de dag- en verblijfsrecreatie in Gelderland en Overijssel. Als het aan het kabinet Balkenende ligt wordt met ingang van het schooljaar 2011/2012 de zomervakantie met één week ingekort. Daarnaast worden één week meivakantie en de kerstvakantie centraal vastgelegd. Verder worden geen advies-data meer gegeven voor de voorjaarsvakantie en herfstvakantie. Het onderwijsveld mag zelf bepalen wanneer deze resterende twee weken in te delen.

Op de vraag of de sector in Oost-Nederland baat heeft bij de voorgestelde veranderingen in de vakantiespreidingsregeling denken de ondernemers verschillend: 38% geeft aan het hiermee eens te zijn, 28% is het oneens en 29% stelt zich neutraal op, is het niet eens of oneens met de voorgestelde aanpassingen. Nadere analyse van de antwoorden leert dat het grootste deel van de Overijsselse bedrijven het eens is met de voorgestelde aanpassingen (49%). De meningen van de Gelderse bedrijven zijn wat meer verdeeld: een vijfde deel is het eens, een vijfde is het oneens en een derde van hen is het niet eens of oneens met de voorgestelde aanpassingen.

Korter zomerseizoen
Verblijfsrecreatieve bedrijven die het eens zijn met de aangekondigde vakantiespreidings­regeling, delen deze mening om verschillende redenen. De kampeer- en bungalowbedrijven zien voordelen in het inkorten van de hoogseizoenperiode, omdat zij een betere bezetting verwachten in de eerste en laatste weken van de zomervakantie. Als bijkomend voordeel wordt ook wel genoemd dat het naseizoen voor de 60+'er een week eerder begint. De hotels die het eens zijn met de aangekondigde regeling, verwachten dat een korter toeristisch hoogseizoen zorgt voor minder overlapping in zakelijk verblijf en toeristisch verblijf.

Uit de antwoorden van de ondervraag­de dagrecreatieve bedrijven blijkt dat de meningen verdeeld zijn over de aangekondigde regeling vakantiespreiding. Bijna dertig procent is het (geheel) eens met de voorgestelde aanpassingen, 42% is het (geheel) oneens en een kwart van de bedrijven is niet eens of oneens en kiest voor 'neutraal'.

Wel of geen voorjaars- en herfstvakantie
Het kabinet stelt voor dat het onderwijsveld zelf bepaalt of en zo ja wanneer de voorjaars- en herfstvakantie wordt ingepland. De logiesverstrekkende ondernemers zijn hier duidelijk niet tevreden over. Als de ondernemers het voor het zeggen zouden hebben, kiest slechts 9% voor deze optie. De rest ziet deze vakanties het liefst vastgelegd verspreid over twee weken (41%), vastgelegd in één week (37%) of heeft geen voorkeur (13%).

Duidelijk is ook dat de voorkeur van de bungalowbedrijven afwijkt van die van de kampeerbedrijven en hotels. De bungalowbedrijven kiezen voor het spreiden van de voorjaars- en herfstvakantie over twee weken. Belangrijke reden: bij één week verwachten zij vaker 'nee' te moeten verkopen. De campingondernemers daarentegen geven aan liever één week volledige dan twee weken matige bezetting te hebben. Ook de hotels kiezen voor het vastleggen in één week, omdat zij dan maar één week zakelijke gasten missen.

Onderzoeksuitkomsten op www.gobt.nl
De opiniepeiling onder de ondernemers in Oost-Nederland is uitgevoerd naar aanleiding van een landelijke evaluatie over de huidige, in 2010 aflopende, vakantiespreidingsregeling. De Monitor Toeristische Bedrijven wordt drie keer per jaar uitgevoerd door het GOBT. Doel van het onderzoek is inzicht te verkrijgen in de ontwikkeling van het toeristische jaar voor Gelderland en Overijssel. Voor de extra meting van de Monitor zijn ruim honderd bedrijven gevraagd naar hun mening over de vakantiespreidingsregeling. De onderzoeksuitkomsten zijn gratis te downloaden op

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Noot voor redacties


Noot voor de redactie (