Ingezonden persbericht


PERSBERICHT

Den Haag, 14 oktober 2009

KB presenteert digitaal bladerboek Mare Liberum van Hugo de Groot Vroeg 17e eeuwse Latijnse druk nu gedigitaliseerd en vertaald

Het is precies vierhonderd jaar geleden dat in Den Haag de Mare Liberum (De Vrije Zee) van Hugo de Groot werd uitgegeven. Het werk wordt gezien als een van de eerste bouwstenen van het internationale recht. De Koninklijke Bibliotheek, nationale bibliotheek van Nederland, biedt nu de eerste Latijnse druk uit 1609 integraal aan op haar website. Bij het bladerboek wordt ook de eerste Nederlandse vertaling van Mare Liberum sinds 1681 getoond. Deze nieuwe vertaling is van dr. Arthur Eyffinger en wordt belangeloos beschikbaar gesteld door Jongbloed Juridische uitgeverij. De webexpositie is te bekijken via www.kb.nl/mareliberum.

Jubileumjaar
Met de publicatie van de digitale versie van Mare Liberum sluit de KB aan bij de activiteiten die Den Haag, als internationale stad van vrede en recht, organiseert rond het jubileum. De webexpositie over Mare Liberum bevat een facsimile van de allereerste druk van het werk uit 1609 en een nieuwe Nederlandse vertaling. Daarnaast leveren vakspecialisten van de KB bijdragen over de drukgeschiedenis van Mare Liberum en de positie van Mare Liberum in het internationale recht.

Bewonder het origineel
De originele gedrukte versie van Mare Liberum is vanaf 3 oktober ook fysiek te bekijken in Museum Meermanno. Daar ligt het in het kader van de tentoonstelling 'Boekenwijsheid. Drie eeuwen Nederlandse boekdrukkunst, 1540-1800'. Deze tentoonstelling markeert de afronding van de Nederlandse bibliografie tot 1800 (Short-Title Catalogue Netherlands). Op zaterdag 24 oktober houdt Henk Nellen, schrijver van de biografie van Hugo de Groot (2007), een lezing over Mare Liberum bij Museum Meermanno.

--------------------------------------

Noot voor redacties


Ingezonden persbericht