Gemeente Amersfoort

Persbericht Gemeente Amersfoort - woensdag 14 oktober 2009

Archeologisch onderzoek op Appelmarkt is afgerond

Het onderzoek op de Appelmarkt door de afdeling Archeologie is afgerond. Tijdens de opgravingen zijn verschillende interessante vondsten aangetroffen, waaronder een kademuur van een haven uit de 14e of 15e eeuw. Aanleiding voor het archeologisch onderzoek is de plaatsing van ondergrondse afvalcontainers op de Appelmarkt. Nu het onderzoek is afgerond kunnen de afvalvoorzieningen binnenkort geplaatst worden.

De vondst van de kademuur is van groot belang voor de geschiedenis van Amersfoort. Hoewel vanuit historisch oogpunt dus zeer belangrijk is de muur niet behoudenswaardig, omdat de kademuur verre van compleet bewaard is gebleven.

Omdat de kademuur niet behouden hoeft te worden, kunnen de ondergrondse afvalcontainers op de Appelmarkt worden geplaatst aan de kant van de Kerkstraat. Deze plek bleek het meest geschikt voor de ondergrondse containers. Nu er duidelijkheid is over de functie van de muur en de plek van de ondergrondse afvalbakken, kan de herinrichting van de Appelmarkt worden voltooid. Bij de herinrichting van de Appelmarkt wordt nagedacht op welke manier de aangetroffen muur gevisualiseerd kan worden bij de herinrichting.

Noot voor de redactie,