Ingezonden persbericht


Utrecht, oktober 2009

Tien bekende Nederlanders leggen hun ziel bloot

Geluk, passie en omgaan met tegenslag
Mirjam Kaijer

Wat hebben BN'ers als Paul Verhoeven, Sonja Bakker en Gerrit Zalm gemeen? Zij staan allen gepassioneerd in het leven! Naast hun bekendheid en succes zijn zij net als iedereen mensen van vlees en bloed met gevoelens en onzekerheden. Hoe maken zij hun dromen waar en hoe gaan zij met tegenslag om? Met welke bril kijken zij naar de wereld en in hoeverre is dat bepalend voor hun succes? Mirjam Kaijer vroeg het aan 10 bekende Nederlanders.

Hoe krabbelt Catherine Keyl uit de put en welke offers moet Angela Groothuizen soms brengen voor de passies in haar leven? Hoe liefdevol praat Sonja over haar gelukkige relatie met Koen, terwijl zij een paar maanden later besluiten te scheiden? Hoe verrassend kan het leven zijn!

Door haar werk in de gezondheidszorg kwam Mirjam Kaijer in contact met mensen die in de laatste fase van hun leven de balans opmaken. Wat viel haar op? Er lijken drie thema's te zijn die er echt toe doen in het leven en deze gelden voor iedereen, bekend of niet bekend. Deze thema's zijn geluk, passie en omgaan met tegenslag.

Mirjam Kaijer vraagt de tien bekende Nederlanders naar deze thema's. De meerwaarde van het boek is dat zij hen om adviezen vraagt zoals: hoe weet iemand wat zijn grootste talent is en wat moet je doen om succes te krijgen? Wat adviseer jij iemand die in de put zit en ben je zelf wel eens depressief geweest? Hoe ben je hier mee omgegaan? En waar word je gelukkig van?

Het zijn intieme gesprekken geworden waar de directe en duidelijke vragen geen ruimte laten voor gekunstelde reacties en leiden tot verrassend openhartige antwoorden. Heerlijk om te lezen en je over te verbazen, maar ook om nog lang over na te denken. Tenslotte zijn we allemaal op zoek naar geluk.

Mirjam Kaijer was voorheen verpleegkundige, heeft daarna Maatschappelijke Gezondheidszorg gestudeerd en werkt sinds een aantal jaren als interviewster bij de regionale televisie. Geluk, Passie en omgaan met tegenslag is haar eerste boek voor volwassenen. Eerder verscheen al een kinderboek van haar hand.

Geluk, passie en omgaan met tegenslag - Mirjam Kaijer

Paperback, 220 pagina's
ISBN 978 90 215 4595 0
Prijs E 19,95

Noot voor redacties (